Predstavljamo vam shematični prikaz osnovnih značilnosti občestvenega gospodarstva, objavljen na spletni strani (v več jezikih: italijanščini, angleščini, francoščini, španščini in portugalščini): http://www.edc-online.org/it/imprese/la-carta-didentita-edc.html.

Povabljeni, to ni utopija …!

 

1. Občestveno gospodarstvo (OG) je gibanje, ki pritegne podjetnike, podjetja, združenja, ekonomske ustanove, a tudi delavce, vodstveni kader, porabnike, varčevalce, učenjake, ekonomske delavce, reveže, državljane, družine. Rodilo se je iz Chiare Lubich maja 1991 v San Paolu v Braziliji. Njegov namen je v luči karizme prispevati k edinosti in nastajanju bratskih podjetij, katerih prvo poslanstvo je izkoreniniti bedo in družbeno krivico ter prispevati k ustvarjanju ekonomskega sistema in človeške družbe v občestvu, v katerem naj bi živeli podobno kot prva krščanska skupnost v Jeruzalemu, »Nihče med njimi ni trpel pomanjkanja« (Apd 4,32-34).
2. OG je enotna in svetovna resničnost, koordinirajo jo centralna komisija in lokalne komisije, povezane s centralno komisijo na osnovi načela subsidiarnosti.
3. Kdor na kateri koli ravni sprejema OG, se obveže, da bo živel v luči karizme edinosti vrednote in kulturo občestva tako kot posameznik in v organizacijah, v katerih deluje, ter da bo animiral in spodbujal OG. Posebej se obvezuje, da bo preko idej in delovanja delal na tem, da bo kultura občestva, dajanja in medsebojnosti vedno bolj prodirala v svet ekonomije in ga prepojila na vseh ravneh.
4. Nosilec OG so proizvodna podjetja in organizacije različnih pravnih oblik, tudi nepridobitnih (non-profit, socialna in civilna podjetja, kooperative, združenja), ki se v svojo prakso odločijo sprejeti kulturo in vrednote OG.
5. Podjetja OG se obvezujejo, da bodo ustvarjala novo bogastvo in nova delovna mesta ustvarjalno in inovativno, da bodo delila dobiček za namene projekta OG tudi zunaj svojih običajnih nosilcev interesov.
6. Na osnovi izvirnega navdiha OG ustanavlja proizvodne cone, prednostno v mestecih Gibanja fokolarov, katerih sestavni del so. Proizvodne cone so znamenja pričevanja in konkretnosti projekta, so sestavni del OG in dopolnjujejo projekt v določeni pokrajini in/ali državi.
7. Prošnjo za sprejem OG s strani posameznikov in/ali ustanov je treba nasloviti na lokalno komisijo, ki ji ugodi, če obstajajo tile pogoji:
(a) resna obvezanost s strani podjetnika/kov, da začnejo pot občestva z lokalno komisijo in s celotnim lokalnim in mednarodnim gibanjem OG, ne samo kot posamezniki, ampak v slučaju podjetnikov tudi kot izraz skupnosti podjetja;
(b) delitev ciljev projekta in namenov karizme edinosti, katere izraz je OG;
(c) odprtost, da deli dobiček podjetja, ko ga ima, na tri namene projekta: (1) konkretna pomoč potrebnim, (2) vzgoja “novih ljudi”, (3) razvoj podjetja in/ali delitev med družabnike;
(d) navdihniti svoje podjetniško vodstvo z bratstvom v skladnosti z dokumentom “linije za vodenje podjetja OG”;
(e) namera in življenje odnosa z ljudmi v stanju potrebe na ravni dostojanstva, spoštovanja, enakosti, medsebojnosti in občestva;
(f) zasnovati svoje podjetje in/ali delo kot prostor in orodje za zmanjševanje potreb, bede in krivice tako v svojem krajevnem okolju kot na globalni ravni.
8. OG spodbuja tudi gibanje misli in idej v pristnem dialogu s sodobno kulturo in civilno, solidarnostno in socialno ekonomijo na krajevni in mednarodni ravni.
9. OG sodeluje z različnimi pobudami Cerkva, različnih verstev, civilne družbe in politike, katerih vitalni izraz in orodje edinosti so.
10. OG prispeva k uresničenju, »da bi bili vsi eno« (Jn 17,21).

Antonella Ferrucci