Ker še ni daleč molitvena osmina za edinost, vam predstavljamo drobec tega življenja iz mesteca v Nemčiji, v katerem živijo skupaj katoličani in evangeličani z namenom pričati o edinosti v Kristusu.
Chiara Lubich je ob misli na ekumenski dialog rada govorila o dialogu življenja, o dialogu ljudstva,

 

skratka o nečem, kar se ne rodi samo iz teološkega premišljevanja, ampak iz vsakodnevnega življenja z uresničevanjem evangeljskega učenja.
 
Evangelij je namreč skupen vsem kristjanom. Je dialog med ljudmi, ki temelji na ljubezni do bližnjega, na ljubezni, ki ne pozna ne cerkvenih ne kakršnih koli drugih meja. Ko je razmišljala o sožitju v takem okolju, je povedala: »Vemo, da so v zgodovini druga ekumenska prizadevanja razpadla, ker je manjkalo to soglasje, ki je bistveno za edinost.«
Ko se je Gibanje fokolarov začelo širiti po Nemčiji, je takoj prišlo v stik s člani drugih Cerkva in cerkvenih skupnosti. In kasneje, ko se je celo pokazalo, da bo mogoče tam zgraditi mestece po vzoru Loppiana (v Italiji), a v katerem naj bi prebivali skupaj luteranci in katoličani, je bilo, kakor da bi to odgovorilo na sanje po skupnem življenju, za katerega je značilna medsebojna ljubezen.
Leta 1968 se je ta zamisel uresničila v Ottmaringu blizu Augsburga. V mestecu je kakih trideset stavb in je center duhovnosti za številne obiskovalce, ki se lahko na kraju samem prepričajo o tem izvirnem ekumenskem sožitju.
Za to ekumensko središče je značilna edinost v Kristusu in različna cerkvena pripadnost v duhu sprave. V Ottmaringu živi približno 140 prebivalcev, ki pripadajo Gibanju fokolarov in Bratstvu skupnega življenja (Bruderschaft von gemeinsamen Leben), ki izvira iz evangeličanske sredine. V obeh so mladi, odrasli, družine in skupnosti. Njihove verske izkušnje in cerkvena izročila so zelo različna. Mestece bogati tudi raznolika narodna pripadnost prebivalcev.
V nedeljo, 22. januarja, je bil v mestecu vsakoletni sestanek v sklopu tedna za edinost kristjanov, imenovan “ekumensko popoldne”. Na njem je luteranski škof Johannesdotter predstavil poročilo v navzočnosti članov evangeličanske in katoliške skupnosti.
Vir: Città Nuova online