Benedikt XVIBenedikt XVI. je svojo poslanico ob svetovnem dnevu miru 2013 naslovil tako: “Blagor tistim, ki delajo za mir”. (povezava do besedila)

V tej bogati poslanici najprej spregovori o današnjem globaliziranem svetu in o potrebi po graditeljih miru, posameznikih in skupnosti.

Pomenljiva sta dva pojma: pedagogika miru in pedagogika odpuščanja, ob katerih se lahko ustavimo in ju poskušamo v svojem življenju poglobiti, saj: “Pedagogika miru zahteva dejanje, sočutje, vzajemno pomoč, pogum in vztrajnost. (…) Ljudi je torej treba učiti medsebojne ljubezni in jih vzgajati za mir, pa tudi za to, da bi bolj kakor iz gole strpnosti živeli iz dobrohotnosti. Temeljna spodbuda je, »da rečeš ne maščevanju, mirno priznaš lastne napake, sprejmeš opravičilo, in slednjič, da odpustiš«. Tako so napake in žalitve lahko v resnici priznane in vodijo h končni spravi.”

V.B.