Nagrada svetega Urha 2014 2Iz mesta Dillingen na Bavarskem v Nemčiji so sporočili, da bo ugledna “Evropska nagrada sv. Urha 2014” podeljena ekumenski pobudi “Skupaj za Evropo”.

“Zadovoljni smo in hvaležni za to odlikovanje, ” je povedal Gerhard Pross, nemški predstavnik odbora projekta: “Za nas je dodatna spodbuda, da bi sijal duh pobude: občestvo in krščanske vrednote v družbi in v Cerkvah”.
V preteklih letih so nagrado med drugimi prejeli nekdanji nemški kancler Helmut Kohl, poljski nadškof v pokoju Alfons Nossol in Skupnost sv. Egidija.
Ideja je zaživela v Ottmaringu (blizu Augsburga v Nemčiji) 31. oktobra 1999, potem ko so dopoldne podpisali dokument Skupna izjava o nauku o opravičenju. Istega dne je namreč v ekumenskem centru v Ottmaringu potekalo prvo srečanje med nekaterimi katoliškimi in evangeličanskimi gibanji in skupnostmi z namenom skupaj živeti evangelij. Sčasoma se je izrisala oblika sedanjega sodelovanja “Skupaj za Evropo”, ki je nekakšno “svobodno zbiranje krščanskih gibanj – katoliških, evangeličanskih, reformiranih, anglikanskih in pravoslavnih – ki ohranjajo svojo samostojnost, delujejo pa skupaj ob določenih priložnostih za skupne namene in prinašajo prispevek svoje karizme in duhovnosti”. Glavni namen sodelovanja je torej skupno delo za “krepitev krščanske duše Evrope”.
Nagrado sv. Urha je leta 1993 ustanovila Evropska fundacija sv. Urh v Dillingenu, rojstnem mestu tega svetnika, ob tisočletnici njegove beatifikacije. V mestu in deželi živi močna spodbuda delati za mir in ustvarjanje Evrope, ki temelji na krščanskih vrednotah.
Nagrado podeljujejo vsako drugo leto osebam, pobudam ali ustanovam, ki delujejo na političnem, verskem, kulturnem, znanstvenem, ekonomskem in družbenem področju v duhu sv. Urha za edinost Evrope. V utemeljitvi nagrade za leto 2014 beremo, da “si mreža ‘Skupaj za Evropo’ zavzema za kulturo občestva in velike solidarnostne skupnosti v Evropi, ki temelji na krščanskih vrednotah. Spobduja razvoj svobode in čuta za humanost, kar preprečuje sedanja finančna in ekonomska kriza v Evropi”.
Nagrada je tudi denarna, in sicer prinese 10.000 evrov, izročena bo orientacijskemu mednarodnemu odboru “Skupaj za Evropo” meseca maja 2014 v Dillingenu.

Vir: www.focolare.org in http://www.together4europe.org/it/