Spoštovani prebivalci Slovenije, še posebej tisti na odgovornih in vodilnih mestih!
Slovenijo so zavzeli protesti. Razumemo jih. Ljudje želijo dati svoj glas ob siceršnjem občutku nemoči,
saj je zadnji čas postregel z mnogimi dejstvi, ki jezijo, bolijo, prizadenejo: nezmožnost dogovora
političnih strank o ključnih zadevah, oprostilna sodba kriminalu, take in drugačne goljufije in
nepoštenosti politikov, nezmožnost priznati ‘nasprotni strani’ nekaj dobrega, nedostojna
komunikacija, korupcija, neprestano nagajanje in politične igrice, ki imajo za cilj onemogočiti in
očrniti drugega, nezaupanje v sodstvo …
Kljub vsemu naštetemu menimo, da protesti ne bodo rešili ničesar, še posebej zato ne, ker dajejo
nasilnim posameznikom in skupinam možnost, da jih spremljajo in spreminjajo v anarhično stanje, v
katerem so ogrožena celo življenja. Boli, ko gledamo skoraj vojno stanje na naših ulicah, boli tudi to,
da prebivalci te ‘sicer mirne alpske države’ tako sliko pošiljamo v svet …
Tudi če se sicer mnogi dostojanstveni protesti ne bi sprevrgli v nasilje, naj bo dovoljen le kratek
premislek. Kaj želimo doseči s temi protesti? Kaj bodo prinesli? Naj odstopijo vsi ljudje na položajih?
Vsi politiki? Vsi sodniki? Naj odstopi vlada, državni zbor, predsednik, vsi župani, vsi mestni in državni
svetniki? Kaj bo dan potem? In kdo bo kandidat na naslednjih volitvah?
Verjamemo, da je za pravo spremembo potrebna sprememba vsakega posameznika.
Zato prav vsakega državljana Slovenije, še posebej pa posameznike na vodilnih položajih v naši državi
pozivamo k zavezi za delovanje za dobro vseh!
Naj to ne bo zlorabljena fraza, pač pa aktivna udeležba in prispevek k blaginji naše države.
Naj vsak – predsednik vlade, vsi ministri in državni sekretarji, predsednik državnega zbora, poslanci
opozicije in koalicije, predsednik države, vsi državni in mestni svetniki, sodniki, tožilci, odvetniki,
predstavniki sindikatov, vsak novinar in urednik medija in prav vsak državljan – razmisli, če s svojim
delom, s svojo odločitvijo, z besedo, ki jo izreče, z načinom, kako jo izreče, z vsakim ravnanjem, s
podporo ali blokado določenim rešitvam, s takim in drugačnim pozivom pripomore k skupnemu
dobremu ali pa morda le k netenju sovraštva, negativizma in razdvajanja. Vsako ravnanje je
odgovornost, vsako storjeno delo je odgovornost, vsaka beseda je odgovornost, pa naj bo to beseda
preko medijev, beseda drugemu politiku, beseda na twitterju ali facebooku, tudi anonimna beseda
na forumu!
Vsi skupaj in vsak posebej sprejmimo to odgovornost in ta izziv! Pojdimo preko zamer, preko
nesimpatij, preko tistega, zaradi česar delujemo v smeri razdvajanja. Poglejmo, kaj je v drugem
dobrega in stopimo mu naproti. Usmerimo naše delovanje v dobro vseh! Naj bo sporočilo vsakega:
Z današnjim dnem se zavezujem k ravnanju za dobro vseh!
Tako bom usmerjal svoja dejanja, svoje besede, svoje delo.
Vsakega posebej, še posebej zgoraj naštete prosimo, naj zavoljo vsakega prebivalca naše skupne
države, zavoljo naše prihodnosti in prihodnosti naših otrok stori tako!
družina Snoj, družina Korbar, družina Obadič, družina Prosen, družina Škerl, družina Flajs
in mnogi drugi, ki jim je mar
Ljubljana, 4. 12. 2012