Podpiši za mir aMladi iz Gibanja fokolarov iz vsega sveta so letos spomladi v italijanskem parlamentu predstavili svoje akcije za mir in predloge. Pred današnjimi problemi postaja vedno bolj jasno, da ni dovolj popravljati posledice, ampak je treba delati na odstranjevanju vzrokov.

Tako je nastala akcija Sign Up For Peace, tj. podpis za mir, poziv Mladih za zedinjen svet, ki svoje zahteve naslavljajo na ustanove, državne in svetovne osebnosti z namenom spodbuditi konkretne akcije za spremembo preko političnih in pravosodnih struktur.

Poziv ima pet zahtev:
– zmanjšanje javnega denarja za oboroževanje
– izničenje neenakosti in revščine
– ponovni pregled sedanjih modelov upravljanja, da bi se spodbudila vizija politike za skupno dobro
– sprejemanje modela organiziranega spoštovanja zakonov in zoperstavljanja kriminalu
– vsem omogočiti osnovno izobrazbo.
Poziv lahko podpišete na tej spletni strani www.signupforpeace.cf