Politikam_bratstva_1Nacionalni in lokalni koordinatorji Političnega gibanja za edinost iz Argentine so se zbrali z namenom pregledati dosedanje delo in pripraviti linije za bodočnost.
Chiara Lubich je leta 2005 v svojem sporočilu latinsko-ameriškemu sestanku županov v Rosariu v Argentini povedala tako: »Politika je ozadje, ki daje besedo, možnost in usklajenost vsem, posebej tistim, ki so brez glasu.«

Nacionalna komisija Političnega gibanja za edinost iz Argentine se je sestala upoštevajoč prav te besede, ki so še vedno žive, kakor bi bile pravkar napisane. Prišli so predstavniki iz različnih delov države z namenom poglobiti smeri za delovanje v tem letu.
Politikam_bratstva_2To je bila skupina tridesetih ljudi, nekateri delajo v Političnem gibanju za edinost od samega začetka, drugi so se vključili v nekatere dejavnosti ali – to so najmlajši med njimi – so se vključili potem, ko so obiskovali politično šolo, ki jo to gibanje podpira in upravlja v več argentinskih mestih. Ni manjkalo navdušenja, zavzetosti in odločenosti, čeprav se vsi zavedajo, da Politično gibanje kljub desetletnemu delovanju in razvejani dejavnosti dela šele prve korake. Mariapoli Lia blizu Buenos Airesa je bilo posebej primerno okolje za tako srečanje in delo.
Srečanje je potekalo tri dni, od 26. do 28. februarja letos, poglobili so tri vidike, ki so jih predlagali v akcijskem programu:
1) utrjevanje politične poklicanosti: spremljanje, tematski forumi in politični dialogi,
2) vzgoja mladih za politično razlago vseh področij življenja državljanov,
3) prostor za srečanje in dialog ter za razne pobude.
Cecilia Dilassio, predsednica argentinskega Političnega gibanja za edinost, je povedala: »V provincah imamo politike, s katerimi začenjamo ali že razvijamo dialog, ki bi se moral vedno bolj poglabljati ob predlogu in temah politične agende, kot so okolje, demokratizacija političnih strank, ustavna reforma, obramba življenja ter še možnost podelitve izkušenj in težav, s katerimi se srečujemo.«
Juan Jose, mlad fant, ki je končal šolo za politično izobrazbo, je dodal: »Mlade, ki so končali to šolo in so zaposleni v javnih službah, moramo spremljati, da bi vsakdanja obilica dela ne pogasila v njih izkušnje bratstva, ki smo ga izkusili in se ga lahko nalezejo še drugi.«
Ob pogledu naprej – gre namreč prav za to – ostaja glavni cilj, kakor ga je izrazila Chiara Lubich v zgoraj omenjenem sporočilu in ga je povzel dr. Angel Villagra iz Cordobe: »Prehod od bratstva v politiki k politikam bratstva.«
Vir: www.focolare.org