Predlog svetosti, ki prihaja iz izkušnje Chiare Lubich. Prispevek Marquesa Silvestre, postulatorja procesa za beatifikacijo Igina Giordanija, na forumu.

Beatifikacija Chiare Luce Badano, zrelega sadu duhovnosti edinosti in karizme Chiare Lubich, je poudarila razsežnost poklicanosti k svetosti, ki morda do zdaj še ni bila preveč razvita v cerkveni zgodovini: »postati sveti skupaj«, »svetost Božjega ljudstva«, o čemer govori Lumen gentium s temi besedami: 

»Gospod Jezus, učitelj in božji vzor vsake popolnosti, je vsem in vsakemu izmed svojih učencev vseh stanov oznanjal tisto svetost življenja, katerega začetnik in izpopolnjevalec je on sam: “Bodite popolni, kakor je popoln vaš nebeški Oče” (Mt 5,48) … Kristusovi učenci, ki jih Bog ni poklical zaradi njihovih del, ampak zaradi svojega načrta in svoje milosti, ki so opravičeni v Jezusu, našem Gospodu, so po krstu postali resnično Božji otroci in sodeležni božje narave, zato resnično sveti« (40).
Glede dečkov in deklic enake starosti kot je bila starost Chiare Luce Badano, ko je spoznala to duhovnost in jih v Gibanju imenujejo dečki in deklice gen 3, je Chiara Lubich že v sedemdesetih letih nekako preroško povedala: »Vi boste generacija svetnikov.«
Ta izkušnja ustanoviteljice Marijinega dela in njenih prvih tovarišic ter drugih članov je bila izkušnja, za katero se je ona sama prva zavzemala do konca svojega življenja na tem svetu. Zato je leta 1980 predlagala celotnemu Delu tako imenovano »težnjo k svetosti«, skupnostno duhovnost, »postati sveti skupaj«.
Chiara je v tistih letih spodbujala k zavedanju in udejanjanju stavka svetega Pavla: »Božja volja je vaše posvečenje«. V sozvočju s karizmo in našo duhovnostjo njene besede vabijo, naj »vedno, nad vsem in pred vsem, tudi pred samim prizadevanjem za svetost, vzpostavljamo Jezusovo navzočnost med nami.«
Prav v tem pomenu je drugič dodala: »Če bi popolno izpolnjevali Božjo voljo v sedanjem trenutku, bi to bila mojstrovina, kajti Bog nas vodi – in On je njegova volja – v čudovito pustolovščino in postali bomo sveti.«
Končala je s temi besedami: »Ko … sem razumela, da moram zato, da bi postala sveta, izpolnjevati Božjo voljo, se je pred mano odprlo nekaj čudovitega: V tem primeru pa lahko vsi postanejo sveti v svojem stanu, kjer so … Spominjam se veselja v nas ob misli, da imamo vstopnico za svetost množic. To je predpogoj, je predpogoj za svetost ljudstva.«
Z leti se je ta božja pustolovščina dopolnila v številnih možeh in ženah različne starosti in različnega stanu. Cilj je bil dosežen z odhodom v nebesa. Sami škofje so želeli, ali pa je Božje ljudstvo to hotelo – a ne v prvi vrsti zaradi pobude Gibanja – in v posameznih škofijah so začeli s postopki za beatifikacijo in kanonizacijo, a ne samo gen, ampak tudi posvečenih v fokolaru, poročenih, duhovnikov, začetih postopkov je okrog 17. Nekaj postopkov je v škofijski fazi, drugi so že v Rimu v Kongregaciji na svetnike. Med temi je postopek za Igina Giordanija, Foca, prvega poročenega fokolarina, ki ga je Chiara imela za soustanovitelja Dela.
Za številne druge je prošnja, da bi začeli s postopkom. Prvi je – kakor si želijo mnogi, tudi kardinali, škofje Rimske kurije in vsega sveta – postopek za Chiaro Lubich, o kateri svetosti govorijo v sami Cerkvi in zunaj nje.
Vendar se nam zdi, da bi bilo Chiari všeč, če bo tako presodila Cerkev, da bi bili lahko skupaj z njo ob isti priložnosti še drugi razglašeni za blažene: svetost ljudstva. Zato si prizadevamo vsi skupaj tako pri delu za njihove postopke za beatifikacijo kot z izpolnjevanjem Božje volje v sedanjem trenutku našega življenja, da bi bil Jezus, Sveti, vedno med nami in bi nas posvetil s svojo navzočnostjo.

Silvestre Marques
Vir: Unità e Carismi

Drugi članki:

Don Zattera

Chiara Luce Badano

Igino Giordani

Carlo in Alberto