Po močnem potresu, ki je prizadel Turčijo in Sirijo, bi radi na kratko povedali o prispevkih, ki jih je zbrala Koordinacija za nujne primere Gibanja fokolarov in pogledali v prvo fazo posredovanja. Ta se je v Siriji začelo februarja in se bo končalo avgusta.

Koordinacija za nujne primere Gibanja fokolarov je 7. februarja 2023 prek nevladnih organizacij AMU (Akcija za zedinjen svet) in AFN (Akcija Novih družin) začela izredno kampanjo zbiranja sredstev v podporo prebivalcem Turčije in Sirije.

Trenutno zbrani prispevki znašajo približno 580.000 evrov, prvi del v višini 100.000 evrov je bil že poslan na nekatera sirska območja, ki jih je prizadel potres.

Konkretno bo intervencija namenjena pomoči približno 2.500 ljudem, posredno pa bo dosegla od 5.000 do 10.000 ljudi na treh potresno prizadetih območjih Alepa, Latakije in Hame.

Navajamo nekaj primerov intervencij, ki bodo izvedene in se nanašajo na različne ukrepe pomoči:

POMOČ PRI OSNOVNIH POTREBAH

 – Zagotavljanje osnovnih potrebščin – hrane, odej, zdravil, oblačil itd. – razseljenim osebam, ki so nastanjene v začasnih zatočiščih (cerkve, mošeje itd.).

 – ekonomski prispevek najbolj potrebnim družinam; zagotavljanje zdravstvenih storitev in pripomočkov za mobilnost po hospitalizaciji, zdravil ter fizičnih in psiholoških obravnav za fizično in psihično prizadete osebe.

– razdeljevanje paketov s hrano družinam, ki jim je primanjkuje (v sodelovanju z drugimi organizacijami).

– Ekonomska podpora malim obrtnikom za odkup ali popravilo izgubljene opreme in orodja ter ponovno vzpostavitev dejavnosti.

SANACIJA V POTRESU POŠKODOVANIH DOMOV

– Pokrivanje stroškov pregledov in tehnične ocene stabilnosti stavb, ki jih opravijo tehnične komisije inženirjev.

– Ekonomska podpora družinam za utrjevanje temeljev stavb in obnovo poškodovanih domov.

– Kritje stroškov za nakup delovnega orodja za obrtnike (kovače, vodovodarje, tesarje, električarje), da bodo lahko popravljali inštalacije v poškodovanih domovih.

– Ekonomska podpora za plačilo stroškov najema za tiste, ki so izgubili domove ali potrebujejo začasno prebivališče zaradi neprimernosti svojih domov.

PSIHOLOŠKA PODPORA PO POTRESU

– kritje stroškov oskrbe na domu za starejše osebe, ki živijo same ali so ostale same.

– Izvajanje skupnih dejavnosti in pobud za skupinsko psihološko podporo, zlasti v centrih za začasno nastanitev.

– Izvajanje delavnic za usposabljanje o psihološki podpori, da se zagotovijo orodja in metodologije za izvajalce in prostovoljce, ki delajo na področju reševanja.

Uredila Maria Grazia Berretta