VnebovzetjePraznik Vnebovzete, ki ga v Katoliški cerkvi praznujemo 15. avgusta, nas med drugim spominja na možnost, da prinašamo v nebesa vse človeške resničnosti, prečiščene z ljubeznijo. Praznujmo ga z besedilom Chiare Lubich, namenjenim “Božjim volontarjem”.

 

Predragi vsi, ki ste se zbrali v Budimpešti, da bi proslavili 40. obletnico rojstva »volontarjev«, vsem vam moj najtoplejši pozdrav!

Za sedež tega pomembnega srečanja niste po naključju izbrali prav Budimpešte, glavnega mesta Madžarske, države, v kateri se je prižgala prva iskrica te stvarnosti – ene najbolj cvetočih vej Gibanja fokolarov –, ki je kmalu zagorela v Italiji, drugod po Evropi in po vsem svetu.
To je bil naš odgovor na hrepenenje po svobodi, ki so ga v krvi zadušili tisti, ki so iz družbe in iz človeškega srca hoteli izkoreniniti Boga.
To je bil tudi naš odgovor na pretresljivi poziv, ki ga je papež Pij XII. ob tisti priložnosti izrekel svetu: »Bog! To ime, vir vseh pravic, vseh pravičnosti, vsake svobode, naj znova odmeva v parlamentih, na trgih, po domovih in v delavnicah …«
Tedaj so se možje in žene vseh starosti, narodnosti, ras in položajev, ki jih je povezovala medsebojna ljubezen, združili v množico prostovoljcev, »Božjih prostovoljcev, volontarjev«.

Zgodbo poznate ali pa vam jo bodo povedali te dneve.
Morda je med vami kdo, ki je »to zgodbo« doživljal v prvi osebi.
»Volontarji«, vaš poklic je sijajen!
Po zgledu prvih kristjanov ste iz ljubezni postali iz svobodnih ljudi služabniki Jezusa, ki pričakuje vaše pričevanje v svetu, prav tam, kjer ga ne poznajo in ga ne ljubijo.
volontarjiVi ste »Božji volontarji«, torej vam ni nič nemogoče, ker je On z vami. Izkoristite to priložnost in ga prosite za velike stvari. Prosite ga, da bi še naprej s svojim življenjem netili evangeljsko revolucijo, osnovano na ljubezni, ki jo svet pričakuje.
In ne glejte na svoj poklic le kot na nekaj duhovnega in zasebnega.
Že sama duhovnost edinosti vas usmerja k bratom! Vi pa ste poklicani, da v strukture družbe, ki vas obdaja, vnašate božanski kvas, ki jo lahko spremeni v novo človeštvo v vseh njegovih svetovih, na družinski in cerkveni ravni.
Kdor ni zadržan zaradi starosti ali iz drugih vzrokov, naj se poda v ta čudoviti poklic laika, ki je zaupan prav vam. Prosite Boga, da bi se ta svet spremenil tudi z vašo pomočjo in ne odnehajte, dokler ne ugotovite, da so v njem pognale trajne kali.
Vsi v Delu smo z vami ob tej obletnici in z vami obujamo spomine, delamo sklepe in nove pobude.
Kakor je Vnebovzeta Marija v nebesih s svojim ustvarjenim telesom, tako si tudi vi prizadevajte priti v nebesa s prenovljenim svetom.
Naj živijo volontarji in volontarije, stebri Božjega Dela v njegovih najlepših izrazih!

Sem z vami, Chiara

sporočilo ob 40. obletnici nastanka “volontarjev”
Rocca di Papa, 6. novembra 1996 – prebrala Dori Zamboni v Budimpešti 23. novembra 1996
Vir: Centro Chiara Lubich