Skupaj za Evropo Planina aV Planini v Sloveniji je od 13. do 15. novembra potekalo deveto srečanje ‘Prijateljev’ Skupaj za Evropo. Prišlo je več kot sto predstavnikov gibanj in skupnosti iz različnih Cerkva. Pripoved udeleženca, ki se je prvič srečal z našo deželo.

Srečanje je potekalo blizu Postojne v Sloveniji, križišču med evropskih vzhodom in zahodom. Danes je cilj za turiste z izjemno pokrajino, s preostalo Evropo deli nedavno tragično zgodovino z milijoni mrtvih v dveh svetovnih vojnah. Strahote vojne so dobro prikazane na primer v nekaterih delih slovenskega umetnika Ivana Rupnika.
S to zgodovinsko zavestjo v ozadju so trije dnevi, preživeti s “prijatelji Skupaj za Evropo” dodali nov pomen evropski spravi pred še vedno odprtimi bolečimi ranami: tukaj je osvetljen odnos medsebojne ljubezni, ki živi med kristjani različnih veroizpovedi in različnega porekla.
Predstavljenih je 14 evropskih držav: Portugalska, Rusija, Švedska, Hrvaška in druge. Vsem je skupno delo v prid spravljene Evrope v prepričanju, da je 500 let ločitve med Cerkvami ‘dovolj’ in da je treba začeti udejanjati sanje ustanoviteljev Evropske unije in graditi bratstvo med narodi.
Program srečanja se je vrtel okoli priprave na dogodek leta 2016 v Münchnu na Bavarskem. Civilni in verski družbi želijo namreč ponuditi močno pričevanje uresničene in vidne sprave, sad poznavanja, spoštovanja in sodelovanja v mnogih skupnih socialnih pobudah, s katerimi so začeli leta 2002, ko je nastala izkušnja Skupaj za Evropo.
108 udeležencev iz 41 gibanj in skupnosti iz različnih Cerkva je izrazilo pristno strastno ljubezen do edinosti. V polnosti so sprejeli projekt in predlagali zamisli v odgovornosti in organizacijskih naporih.
»Ob vedno novem presenečenju in veselju nad opravljeno potjo,« je zapisal eden od udeležencev, »je bila očitna zmožnost medsebojnega poslušanja in sprejemanja, navdušenje in prepričanje, da je z božjo pomočjo skupaj možno uresničiti sanje o Evropi brez ločevanja, da bo znova sprejela svoje korenine in bo tako vzor za druge celine.«
Vir: www.focolare.org

Povezave do drugih člankov za poglobitev pobude Skupaj za Evropo:

Manifest “Skupaj za Evropo”

“Skupaj za Evropo 2012” članki

Pobuda “Skupaj za Evropo” prejela evropsko nagrado