Humor 1Izkušnja Cesara Cesarinija, fokolarina, ki prenaša evangelij z inovativno metodologijo “ekstremne evangelizacije”.
Cesare je od vedno sanjal, da bi lahko dajal Boga kot življenjski ideal in hitro je odkril, da je šola eden od najboljših krajev, kjer bi to lahko delal.

Zato je prilagodil svojo specialnost: humor v šolski snovi. Prvič je to preizkusil v mestu Cagliari v osnovni šoli tvegane mestne četrti, kjer je v enem razredu 12 otrok od 25 imelo očeta v zaporu.
Humor 4Povedal nam je: »V dogovoru z ravnateljem sem šel od razreda do razreda in ponudil učiteljem metodo: humor, prilagojen snovi, dialogu, disciplini, telesnosti, prosocialnosti, svetovnosti, za spoprijemanje s težavami, lepoto in mir. Rezultati so bili navdušujoči.«
Od tedaj je Cesare obiskal zelo veliko šol in ponudil svojo inovativno didaktično metodo v številnih italijanskih pokrajinah.
Nadaljeval je tudi, ko se je preselil v fokolar v Albanijo. Tam je v desetih letih tečajev za katehete, mladinske skupine, poklicne šole, materinske šole in skupine staršev srečal s približno 25.000 ljudmi. Nihče ni ostal ravnodušen ob njegovem sporočilu. Njegova genialnost in humor sta tako velika, da je opravil celo tečaj o evangelizaciji na ulici za sestre matere Terezije iz Kalkute.
Cesare namreč dobro pozna Sveto pismo in je naredil magisterij o Visoki pesmi, ki je požel velik uspeh tako med bogoslovci kot med občinstvom iz parov mladih zaročencev. Nekaj vtisov: »Za tvojo navidezno improvizacijo je veliko iskanja, veliko dela, veliko ljubezni in pozornosti do vsakega,« »imaš globoko ljubezen do Svetega pisma (navajaš ga po spominu); vsak tvoj umetniški izraz nastaja iz tvojega odnosa z besedo«.
Humor 3Poleg dela po šolah in s tečaji je ustvaril tudi pravi pravcati spektakel, v katerem njegov “humor, prilagojen ekstremni evangelizaciji” poudarja človekovo notranjo lepoto in neprecenljivo vrednost vsake osebe. V svojem delu z veliko pozornostjo opazuje in sočustvuje ob različnih vidikih življenja, odkriva zabavne vidike in tako vzgaja za to, da bi se znali postaviti pred vesele in žalostne dogodke uravnoteženo in z evangeljsko preudarnostjo. Cesare samega sebe označuje kot “dušo-igralca”, animatorja duše, umetnika, ki izkorišča umetniške, humoristične in kulturne sestavine ter obširno paleto globoko doživetih dogodkov iz življenja; te ponuja v dveurnem spektaklu za razvedrilo in kontemplacijo.
Elektronski naslov: gattocex@yahoo.it