projekt Grundtvig 2V zadnjem času zaskrbljeni spremljamo razne negativne novice o dogajanju v Evropi in po svetu. Evropa, kaj se dogaja? Kam gremo? Verjetno se nam postavljajo še mnoga vprašanja. Evropa, kako si? je bil naslov zaključne umetniške razstave Grundtvig v Budimpešti na Madžarskem.

Grundtvig je program Evropske unije, ki spodbuja vseživljenjsko učenje. Z Društvom za zedinjen svet smo se skupaj z enajstimi drugimi sodelujočimi organizacijami udeležili šestih mednarodnih konferenc, kjer smo preko umetnosti obravnavali pereče tematike in področja različnih neenakosti v Evropi. Izmenjav se je udeležilo trinajst članov našega društva in skozi pogled umetnosti spoznavalo dobre prakse pri naslavljanju vprašanj neenakosti.
Zaključna konferenca v Budimpešti se je simbolično začela 9. maja, na dan Evrope. Udeleženci smo v štirih dneh preko umetniških, plesnih delavnic, spoznavanja lokalne kulture in zgodovine, koncerta z razstavo naših del in delavnico o prihodnjih načrtih delili znanja, ideje, iskali kompromise in se navduševali nad umetniškimi dosežki. Razstava je bila sestavljanka del sodelujočih društev, ki je želela prikazati aktualno stanje v Evropi in kakšen je pogled umetnika nanjo. Slovensko delo je bilo sestavljeno iz štirih slik, ki želijo občinstvu prikazati tako raznolikost avtorjev samih, ki se preliva v raznolikost življenja v Evropi. Sobivanje urbanega načina in narave, ki razkriva tudi možnost iskanja edinosti med Evropejci, je vsebina kolaža z naslovom Evropa, kako si?. Iz razvalin in zavrženosti lahko zraste močno drevo in zacveti roža. Tako tudi iz težav in neenotnosti lahko zrase prijateljstvo in skupno delo.
V prihodnosti si želimo še več sodelovanja, sklepanja prijateljstev in iskanja skupnih poti tako v Sloveniji kot v Evropi.

Avtorica besedila in slik: Tanja PovšnarProjekt Grundtvig 1