MilongaMednarodni projek Gibanja fokolarov za mlade, ki bi radi kot aktivno vključeni sodelavci, delovali najprej v Latinski Ameriki in nato na Karibih za obdobje od enega do šestih mesecev.

Projekt MilONGa = Tisoč nevladnih organizacij, preko katerih ponujamo mladim nad 18 let priložnost, da kot aktivni delavci delajo na gradbiščih socialnega razvoja na obrobjih sveta. S pobudo začenja Gibanje fokolarov v dogovoru z drugimi humanitarnimi organizacijami na tem območju v spoštovanju različnosti in z namenom ustvarjati kulturo vključevanja in bratstva.
Za udejanjanje projekta Gibanje daje na razpolago svoje strukture na petih celinah in svojo izkušnjo na področju mednarodnih odnosov. Mladim ponuja priložnost, da delujejo za mir in dialog v nenehnem prizadevanju gradnje mostov med posamezniki, narodi in kulturami. Drugi cilj je, da pri mladih razvijajo večplastno strokovnost, da bi tako postali aktivni znotraj svoje skupine in bi lahko vplivali na procese odločitev in na življenjski slog socialnega okolja.
To je nekakšna oblika “medkulturnega prostovoljstva”, ki hoče uporabiti pridobljeno znanje v številnih socialnih projektih po svetu, da lahko tako novi rodovi neposredno vadijo sprejemati v prvi osebi različnosti. Je priložnost za to, da se učijo meriti se – v slogu medsebojnosti – z različnimi kulturnimi okolji, da izvajajo aktivno državljanstvo, razvijajo svoje zmožnosti ustvarjanja odnosov in vodstvenih sposobnosti. Vse to vedno v soglasju z drugimi člani projekta z rastjo, ki ni samo individualna, ampak skupna.
V prvem obdobju predvidevajo razvijati možnost prostovoljstva v Latinski Ameriki in na Karibih, potem naj bi se ta dejavnost razširila na druge celine, kjer obstajajo aktivnosti za socialni razvoj, primerne za sprejemanje te mladine, ki bo tam lahko preživela od enega do šest mesecev v spremstvu prostovoljcev in lokalnih skrbnikov.
Na spletni strani United World Project (projekt Zedinjen svet) si lahko ogledate, kje vse bo možno opravljati prostovoljstvo, in sneti dokument v pdf, s katerim se je treba vpisati. Zatem bodo lokalni koordinatorji vzpostavili stik s prijavljenimi za pogovor in vrednotenje skupaj z njimi, kaj bi jim bilo najbolj pisano na kožo in kako se je pred tem treba pripraviti (v sodelovanju z AMU, nevladno organizacijo Gibanja fokolarov); neformalne aktivnosti ustvarjanja skupnosti in mreženja; in predstavitev združenj, ki jih bodo sprejela na samem območju.
Ko pridejo prispejo na cilj, bodo najprej imeli kratko pripravo za delo in spoznavanje lokalnih razmer, potem bodo začeli s prostovoljstvom. Predvideni so tudi obiski kulturnih spomenikov, udeležba pri mednarodnih dogodkih in možnost razvedrilnih dejavnosti.
Za Evropo je za izbiro in pošiljanje prostovoljcev pristojen New Humanity, za špansko govorečo Ameriko Sumá Fraternidad  in za Brazilijo Sociedade Movimento dos Focolari.