NetOne, mednarodna mreža profesionalcev, študentov in delavcev v medijih, je imela nedavno petdnevni seminar News&You o Vzgoji za medije. Ta je potekal od 1. do 5. junija 2011 v Abrigadi blizu Lizbone na Portugalskem.
“Lepo prosim, znova VSI SKUPAJ!!!” Tako je zapisala na svoj naslov facebooka nemška prijateljica in s tem izrazila željo številnih od 50 udeležencev seminarja Media Education, namenjenim mladim in njihovim koordinatorjem. Tečaj so pripravila združenja šestih držav, vsebino sta pripravila NetOne in Charisma Community Projects iz Velike Britanije. Finančno ga je podprl program Youth in Action (Dejavna mladina) Evropske komisije.
Program je predvidel teoretični del – tri predavanje Vzgoja za medije profesorja Luciana di Mele iz mednarodne telematske univerze UNINETTUNO v Rimu (zunanji sodelavec projekta); večere s profesionalci s področja komunikacij, točneje iz družbenih omrežij, časnikarstva in oglaševanja; in štiri ustvarjalne delavnice za preostali del dneva, kar so mladi zelo cenili zaradi kakovosti vsebin, ki so se jih naučili, zaradi ustvarjalnosti skupine, ki so jo izkusili, zaradi živete večkulturnosti.
Mestece Arco-Iris Gibanja fokolarov v Abrigadi je bilo primeren prostor za seminar, a ne le zaradi prostorov, ampak tudi zaradi lepega sprejema in pozornih uslug.
Bistveni del je bil (tudi za spodbujanje evropskega državljanstva) dan v Lizboni, da bi ga podoživeli, spoznali in potem pripovedovali o njem s fotografijami, z intervjuji, s posnetki, z družbenimi in s turističnimi oglasi, kar so prikazali na večeru praznovanja, odprtem javnosti, kateremu so dodali še umetniške točke prebivalcev mesteca.
Veliko zanimanja je vzbudil voden obisk studijev in muzeja RTP, javne radiotelevizijske hiše, ki nas je vljudno sprejela kljub velikemu delu ob pripravljanju neposrednih prenosov ob dvodnevnih portugalskih volitvah. Sama hiša je pripravila oddajo o seminarju.
Bolj kot besede lahko o tej nepozabni izkušnji za mlade, a tudi za njihove mentorje, spregovorijo fotografije in spletni dnevniki udeležencev. »Hvala, Evropa, ker si nam to omogočila!« je povedal eden od udeležencev, ko so na koncu seminarja povedali, kako je bilo zanje.

Seminar ni bil osamljena pobuda, temveč eden od pomembnih trenutkov širšega projekta, v katerem so druge lokalne in mednarodne pobude, katerih namen je na novo odkrivati vrednoto “dobrega sporočanja” in učiti mlade načina, kako se informirati in kako informirati z uporabo medijev kot pripomočkov za mir in razvoj, kar je most med kulturami in razlikami, družbeno lepilo.