aspettando assemblea aZačenja se generalna skupščina Gibanja fokolarov
Predviden sprejem pri papežu Frančišku

Od 1. do 28. septembra 2014 bo potekala generalna skupščina Gibanja fokolarov, prva po skupščini leta 2008, ki je potekala takoj po smrti ustanoviteljice Chiare Lubich.

V Centru mariapoli v Castelgandolfu v Rimu pričakujejo 494 delegatov Gibanja iz mednarodnega centra in več zemljepisnih območij sveta, ki so izraz zanj značilne raznovrstnosti: laiki in posvečeni, odrasli in mladi, možje in žene. Poleg tega bo spremljalo dela skupščine 49 gostov, od teh 15 oseb iz drugih krščanskih Cerkva, nekrščanskih verstev in brez verske kulture, vsi pripadniki Gibanja fokolarov.
Dogodek je bil pripravljen z široko udeleženostjo skupnosti Gibanja z več tisoč razmišljanji in predlogi. Na skupščini bodo delegati spregovorili o osnovnih temah za življenje vsega Gibanja. Uvod v njegove generalne statute, »pravilo vseh pravil, osnovno načelo vsakega drugega pravila« je medsebojna ljubezen, temelj za delovanje Svetega Duha. To je “logika”, ki je vodila vsa posvetovanja po svetu.
Iz pripravljalnih del so se pokazala vprašanja, izzivi in pričakovanja vitalnega ljudstva na poti. Posebej so prišli na dan: zvestoba karizmatični identiteti, pozornost za mlade, ostarele in družine, potreba po tem, da gredo iz lastnega gibanja naproti bolečinam človeštva s posebnim pogledom na tiste, ki so polni raznovrstnih potreb.
V vseh je želja po delovanju in zato potreba po primerni in s časom usklajeni vzgoji na duhovni in kulturni ravni v liniji občestvene duhovnosti. Ta je značilna za karizmo Gibanja fokolarov, saj se trudijo storiti vse, da bi Jezus sam, navzoč med tistimi, ki so zbrani v njegovem imenu (prim. Mt 18, 20), hodil po ulicah sveta in se srečeval z današnjimi možmi in ženami.
Vsi prispevki so bili povzeti v dvanajst velikih tem, s katerimi se bodo udeleženci skupščine, razdeljeni v 32 skupin in na plenarnih zasedanjih, soočali in razumeli usmeritev za Gibanje v prihodnjih letih.
Po nekaj dneh duhovne obnove in skupnega dela bo skupščina v nadaljevanju izvolila predsednico, sopredsednika, vrhovne svetovalce in svetovalke za naslednjih šest let.
Udeležence bo sprejel papež Frančišek v petek, 26. septembra, ob 12h v Vatikanu.
Generalna skupščina je najpomembnejši vodstveni organ Gibanja fokolarov in se redno sklicuje vsakih šest let.