Začeti znova pri besedi, ki zedinja
Severno od Londona na Angleškem je od 6. do 12. septembra potekalo ekumensko srečanje škofov, prijateljev Gibanja fokolarov.
Prišlo je 31 škofov iz 18 držav in iz 15 različnih Cerkva. To je bilo 30. tako srečanje, ki ga je organiziralo Gibanje fokolarov. Prvo je bilo leta 1982. Srečanje je bilo v Welwyn Garden Cityju, kakih 40 kilometrov iz Londona. Tu je Focolare Centre for unity, nastal po obisku Chiare Lubich leta 1983, ko je razumela, da je potreben kraj za dejavnosti Gibanja.
Srečanje škofov je vsako leto drugje prav zato, ker je priložnost, da bi spoznali resničnost Cerkve v gostujoči državi. Letos so se osredotočili posebej na Cerkev na Angleškem. Obiskali so pomembne anglikanske kraje, kot so Lambeth Palace, sedež primasa Cerkve na Angleškem, Rowana Williamsa, ki je sprejel vse udeležence; svetišče svetega Albana, kjer imajo relikvije prvega angleškega mučenca. V westminstrski katedrali pa so se srečali s katoliškim nadškofom Vincentom Nicholsom.
Tema letošnjega leta je bila: Božja besede in njena moč preobrazbe. Maria Voce je spregovorila o ekumenski duhovnosti Gibanja, rojeni iz življenja evangeljske besede. Spomnila je na to, da se je duhovnost rodila iz evangelija, ki ga je Chiara s svojimi prvimi tovarišicami brala v temni kleti med bombardiranji sredi druge svetovne vojne.
Maria Voce je pojasnila: »Današnja temna klet je svet s svojimi izzivi in vprašanji. Resnico so nadomestile številne resnice, prevladuje interes za ekonomijo, zdi se, da družinsko jedro ni več pomembno. (…) Temna klet kliče vse nas, naj nimamo drugega kot evangelij. Prav od tu moramo znova začeti, da bi najprej evangelizirali sebe in potem človeštvo, ki nas obkroža. (…) Začnimo živeti evangeljsko besedo trenutek za trenutkom in si podelimo izkušnje, sadove takega življenja.« Že Martin Luter je zapisal: »Duša je lahko brez vsega, ne pa brez Božje besede.« In Maria Voce: »V tem občutljivem času prehoda – od obdobja ustanovitve Gibanja fokolarov do obdobja uresničevanja in razvoja – se moramo vračati k začetkom in se zavedati, da je celotno življenje Gibanja izbruhnilo zaradi živetega evangelija.« Tako so nastale skupnosti, ki so bile osredinjene na besedo, občestvena duhovnost in življenje besede sta olajšala ekumenski dialog na vseh ravneh. V dokumentu katoliške Cerkve in Svetovne luteranske zveze »Poti do občestva« je zapisano, da je življenje besede nujen korak do polne edinosti.
Ta edinost naj ne bi bila samo med kristjani različnih Cerkva, temveč naj bi tudi, je dodala Maria Voce, »odpirala dialog z ljudmi drugih verstev in srečevanje z ljudmi brez verskega prepričanja in z različnimi sodobnimi kulturnimi izrazi«.