ScampiaSpoštovanje pravil, a tudi sebe in nasprotnika, žrtev, čut pripadnosti, zavzemanje za skupno dobro: športne aktivnosti lahko naučijo to in drugo mlade, tudi tiste, ki živijo v najbolj neurejenih mestnih četrteh.

Provokacija: organizirati seminar na temo “Šport in zakonitost” v Scampii. Ime tega kraja je za površnega opazovalca, ki ne pozna resničnosti v celoti, vezano na vse kaj drugega kot na zakonitost, spoštovanje pravil, pozitivne vrednote. Izbira policijskega podčastnika za šolstvo iz neapeljske pokrajine, ki si je za to zelo prizadeval in je delal na tem s svojim sodelavcem iz pokrajine, je bila drzna, a zelo primerna.
Na seminar so prišli vsi predstavniki civilne oblasti: občinska oblast, vodstvo vojske in mornarice, ravnatelj šole, zlasti pa tisti, ki se spopadajo s kriminalom. Teh ljudi polna dvorana mladih ni poznala, so pa to ljudje, za katere je dostojanstvo, zavzemanje v družbi in spoštovanje zakonov temeljna izbira njihovega življenja, zaradi česar tudi veliko tvegajo. Med njimi sta bila nekdanji javni tožilec iz Neaplja in novi javni tožilec iz Reggia. S svojim pričevanjem in samo navzočnostjo sta zagotovila , da država zmaguje v boju proti organiziranemu kriminalu. Ob njunih besedah sem se razveselil, posebej v tej družbeni resničnosti in zaradi navzočnosti več sto dijakov.
Zatem so bile na vrsti osebnosti, ki so se zapisali v zgodovino in pišejo sedanjo zgodovino italijanskega športa. Ti ljudje so prvaki v športu, a še posebej v življenju. Pripovedovali so o vsakodnevnem žrtvovanju, da bi dosegli cilje, v katere verjamejo, zlasti pa o pozitivnih vrednotah, ki so jih izkusili v svojem športu. To jim je pomagalo rasti kot ljudem in kot aktivnim državljanom. Za mlade so izjemni vzori. Eden od njih je pripovedoval, da bodo najbrž morali zapreti telovadnico za judo, ker ne morejo plačati vseh računov. Delovanje telovadnice je namenjeno temu, , da pomaga več sto otrokom z ulice in jih sprejme zastonj ali za simbolično ceno ter jih spremlja v težkem in viharnem življenjskem obdobju. To so otroci, ki jim jih zaupa sodišče, da bi pri njih odslužili kazen, otroci priseljencev, torej mladi s težko preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo, ki se v tej telovadnici vzgajajo.
Samo srečanje je potekalo v duhu Sportmeeta. Prepričani smo, da lahko šport odločilno pomaga ustvarjati družbo, v kateri bo načelo bratstva sol človeških odnosov. Zato se že nekaj časa s številnimi drugimi, ki so prepričani, da je to mogoče, srečujemo in igramo z otroki in mladimi iz mestnih četrti Scampia in Chiaiano. Odraščamo z njimi in izkušamo, da lahko spoštovanje pravil, spoštovanje sebe in nasprotnika, žrtvovanje za pozitivni cilj, čut pripadnosti ekipi in boj za zmago postanejo v prihodnosti boj za skupno dobro. Tu mora politika prevzeti vso svojo odgovornost, da bi se upanje, ki je vzbujeno v mladih s teh območij, saj zavestno izberejo, da bodo stopili na drugo pot, kar je zanje tu veliko težje kot drugje; da bi se upanje ne uničilo ob pomanjkanju priložnosti, zaradi česar bi bili lahek plen kriminalnih združb. Mislim na delo, ki ga res obupno primanjkuje pri nas!
Težko je verjeti v boljšo prihodnost, da bo mogoče ustvariti civilizacijo ljubezni, se držati zakonitosti, ko manjkajo možnosti za prihodnost. Politika in ustanove morajo ustvariti te priložnosti, vendar zunaj klientelizma in pomoči. Možnosti za zaposlitev mladih, možnosti za človekovo uresničitev, delati za prihodnost, ki bo po možnosti srečna. Samo tako bo zakonitost tudi zahvaljujoč posebni vlogi, ki jo ima šport, prepričala in bo pritegnila nove generacije mladih v naših krajih. Samo tako bo zakonitost lahko zmagala!