Poleti je v brazilskem mestu São Sebastião potekal 10. mednarodni kongres Sportmeet for a United World. Sportmeet 20 let po ustanovitvi še naprej spodbuja kulturo in športno prakso, ki lahko prispevata k miru, razvoju in vesoljnemu bratstvu.

Svetovna mreža športnikov, športnih delavcev in strokovnjakov, moških in žensk vseh starosti, kultur, narodnosti, jezikov in verovanj, za katere je telesna in športna dejavnost pomembna in pozitivna za celostno rast človeka in skupnosti; ljudi, ki jih spodbuja želja, da bi s športom prispevali k razvoju, miru in izgradnji bolj zedinjenega sveta. To je poslanstvo društva Sportmeet za zedinjen svet, ki v svetu športa izraža duhovno in družbeno prenovo, h kateri želi prispevati Gibanje fokolarov. v Združenih narodih Sportmeet zastopa New Humanity, nevladna organizacija, akreditirana pri Unescu. To jesen je praznovala 20. obletnico v brazilskem São Sebastiãu, kjer je potekal 10. mednarodni kongres Sportmeet for a United World. O tem nam je pripovedovala Federica Comazzi, predsednica in mednarodna koordinatorka.

Federica, kdo je sodeloval na tem srečanju in kako so bile razdeljene dejavnosti? Kakšni so bili cilji in obravnavane teme?

Konferenca je nastala v sodelovanju z Ecoone, MPpU (Politično gibanje za edinost) in občino São Sebastião (Brazilija), ki je prek oddelka za šport zagotovila občinsko gledališče, nastanitev in prevoz.

Pri sodelovanju z Ecoone in MPpU je Sportmeet čutil podporo teh realnosti, ki so s svojimi prispevki obogatile program, poskrbele za odnose s političnimi in akademskimi oblastmi ter pomembno prispevale k pripravi končnega manifesta, podpisanega ob koncu dogodka.

Cilj je bil začeti proces ponovnega razmisleka o športu z družbeno-okoljske perspektive, začenši z razmislekom o lučeh in sencah sodobnega športa, ki ga razsvetljuje načelo, skupno različnim domorodnim narodom iz različnih delov sveta: Ben Vivere (Teko Porã v jeziku guarani, jeziku avtohtonih ljudstev, ki živijo na ozemlju São Sebastiãa in drugod v Južni Ameriki).

Kongresa se je udeležilo približno sto ljudi iz osmih ustanov, ki delujejo na področju izobraževanja, zdravljenja odvisnosti in socialne promocije v predmestjih velikih metropol in mest v Braziliji, Argentini in Kolumbiji. Med programom so predstavili več referatov. V popoldanskih urah je bil prostor za praktične dejavnosti in poglobljeno preučevanje lokalne kulture.

»Ali lahko šport, ki pomaga ustvarjati bratstvo med ljudmi, prispeva tudi k izboljšanju človekovega bivanja z družbeno-okoljskega vidika?«, je bilo eno od bistvenih vprašanj kongresa. Kakšen je bil odgovor na to vprašanje po proučitvi narave in lokalne stvarnosti v Braziliji?

Postalo je povsem jasno, da boj proti revščini in nova gospodarska paradigma, ki ne temelji izključno na kvantitativnih parametrih rasti, nista le potreba, temveč nujnost. V tem kontekstu je bilo zelo jasno, da igra in šport predstavljata nenadomestljivo silo z zelo velikim potencialom v smislu napredovanja človeka in širjenja kulture souporabe virov. Ta sta osnovna elementa celostne ekologije, ki lahko človeštvo reši pred okoljskimi katastrofami.

Opredelitev dobrega življenja nam pomaga razumeti povezanost vesoljnega bratstva in spoštovanja narave. Čeprav ne gre za zaprto in natančno opredeljeno načelo, saj ga bogatijo pogledi številnih narodov na Zemlji, lahko Ben Vivere opredelimo, tako da izhajamo iz treh harmonij: s samim seboj, z drugimi in z naravo. Današnji šport, uradni šport, ki ga spodbuja olimpijsko gibanje, ima prepogosto pristop, ki temelji na izkoriščanju naravnih in človeških virov z enim samim namenom: denar. Med temi harmonijami obstaja neravnovesje in jasno je, da je to pripeljalo do izpraznitve vrednot. Treba se je vrniti k čutu za igro, kakršnega so pojmovali pred samim Olimpijskim gibanjem in so ga živele avtohtone skupnosti. Igra ima tam globljo, simbolno vrednost, ki nas vodi k globljemu razumevanju tega, kdo smo. Ponovno je treba premisliti igro in šport, ki nimata za glavni cilj interes posameznika in zato ne izkoriščata virov, temveč omogočata srečanje med ljudmi, naravo in dušami.

Kaj si ob praznovanju 20-letnice Sportmeetove poti obetate za prihodnost?

Izkušnja v Braziliji je bila prvo mednarodno srečanje po pandemiji. Poudarilo je in potrdilo dve značilnosti Sportmeetovega poslanstva. Prvič, akademsko razsežnost, ki naj bi jo peljali naprej z jedrom profesorjev z različnih univerz in ustanov na različnih celinah, ki so v vrednotah in izkušnjah Sportmeeta našli sozvočje glede na svoje delo. Drugič, področje delovanja za družbeno-kulturne spremembe v športu in prek športa, ki ni ločeno od prvega, z izzivom povezovanja ljudi iz različnih organizacij, ki so izrazili zanimanje in koristnost skupnega prostora, da bi se izognili tveganju zagledanosti vase in s tem izolacije. Zgodba Sportmeet je poudarila temeljni element: da morata kultura in življenje hoditi z roko v roki ter da lahko drug drugega bogatita in hranita.

Maria Grazia Berretta