Tudi v najtežjih razmerah lahko z življenjem evangeljskih besed ustvarjamo v delovnem okolju kulturo miru in spoštovanja pravic, posebej pravic najmanjših.
“Učim v katoliški osnovni šoli,” je napisala Eliane iz Srednjeafriške republike, »in odkar poznam duhovnost edinosti, razumem, da moram živeti evangelij tudi tedaj, ko pomeni hoditi proti toku glede na splošno razširjenim načinom dela.
Ko se je v naši državi začela širiti grožnja gverile, sem predlagala svojim učencem, da skupaj molimo time-out. V tej molitvi zedinjeni z mnogimi z vsega sveta prosimo za dar miru tam, kjer se borijo, in v srcu vsakega človeka. Tako se vsak dan za trenutek ustavimo in molimo.«
Otroci iz njene šole imajo navado, da učitelju kupijo glino ali kredo za potrebna dela. Eliane vrne vsakemu, kolikor je dolžna, drugi učitelj pa namesto kosa krede za vsakega otroka, ki stane 25 frankov, kredo razpolovi. Na tak način zase kupi kosilo. Ko je sodelavec opazil, kako dela Eliane, jo je vprašal, zakaj tako dela. »Pojasnila sem mu, da njegov način dela ni pravičen, ker otroci zaslužijo pravičnost, in tudi zato, ker je Jezus rekel: “Vse, kar ste storili enemu izmed teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili”(Mt. 25,40).”
Tudi prefekt za šolstvo je spoznal življenjski slog Eliane in to je bila zanjo nova priložnost, da pove o svojem prepričanju. Tako je povedala: “Čez nekaj časa sta me z njegovo ženo prosila, naj bom botra njuni najmlajši hčeri. Z veseljem sem to sprejela in zdaj čutim, da sem resnično del njihove družine.«
Zatem so njeni sodelavci predlagali, da kandidira za volitve v delegacijo osebja pod supervizijo inšpektorja za delo. Danes opravlja to nalogo, ki je v tem, da posreduje in bedi nad dobrim potekom šolskega programa in ohranitvi spoštovanju pravic in dolžnosti s strani vseh.
Eliane so še zaupali tajništvo solidarnostnega združenja, ki zbira žene, povezane s šolo. Namen je vzgajati mlade za poznavanje preprečevanja bolezni in osebne čistoče.
Tudi ta solidarnostna skupina se je odločila moliti time-out.
“Danes,” še pravi Eliane, “se veliko glasov dviga s prošnjo po miru, in to ne samo v srednji Afriki, ampak po vsem svetu.”