Benevento200 mladih župnijskega in škofijskega gibanja iz Marijinega dela se je srečalo, da bi utrdili svojo izbiro karizmo edinosti v služenju krajevni Cerkvi.

200 mladih, šestih različnih narodov, v mestecu na jugu Italije, v Beneventu. Prepričani so, da je kljub spopadom in nezaupanju v boljšo prihodnost še vedno možen nov svet.. Poskušajo z majhnimi pobudami v župnijah in škofijah vsega sveta. Kako? “Zavzeti v ljubezni”. Prav to je namreč bilo od 4. avgusta geslo tedna mladih. Ti dnevi so bili sad dozorevanja treh let. . Program so ustvarjali v prepričanju, da morata vera in skupno dobro najprej pretkati prave odnose, izkušnje konkretnega življenja in stika z drugim.
V Centru mariapoli “Mir” v Beneventu so hoteli konkretno preizkusiti vse to v stiku z liki, ki dajo navdih, s pričevalci duhovnosti Gibanja fokolarov. Dopoldne so imeli premišljevanja in ponotranjenje ob besedah  Chiare Lubich, pisem Chiare Luce Badano in pričevanj mladega dekleta Marije Orsole Bussone (zanjo teče proces beatifikacije).
Bili so aktivni na različnih področjih. V sodelovanju s krajevno Karitas so nosili zajtrk brezdomcem iz okolice, delali so na vzgojni kmetiji, poleg tega so vzdrževali red in čistili stavbo. Mladi so bili razdeljeni v delovne skupine.
Vzgoja osebe: to je bilo središčno razmišljanje z namenom vzgojiti tiste, ki se hočejo aktivno vključiti v lokalno cerkev in s tem pomagati, da bodo župnije bolj trdne, škofije bolj edine. Poleg tega je ta izkušnja, živeta z udeleženci iz Argentine, Brazilije, Romunije, s Portugalske, Slovaške, iz Slovenije in Italije, dajala občutek, da niso sami v prizadevanju za boljši svet in za prihodnost z več možnostmi in večjim upanjem.

Vir: www.focolare.org