Sveto potovanje

Chiara Lubich razmišlja ob stavku iz Svetega pisma o svetem potovanju življenja in vabi, naj občasno preverimo pred Bogom, na kateri točki naše poti smo.

Razlog, ki me spodbuja, da se obračam na vas, je želja, da bi skupaj preverili, kako je z našo posvetitvijo. V teh dneh me je neka fokolarina opozorila na prekrasen stavek iz psalmov, ki oznanja blagor, katerega nisem poznala: »Blagor človeku, ki ima v tebi pomoč, ko se odpravlja na svete poti.«1

»Sveto potovanje«. O katerem potovanju govori Sveto pismo? Gotovo o človekovi poti k Bogu, nebesom naproti. Torej je to potovanje lastnega posvečenja, ki nam odpre nebesa. […] Ali smo torej tudi v tem trenutku resnično na svetem potovanju? […]

Zaustavimo se za hip in se vprašajmo pred Bogom samim, edinole v njegovo slavo. Ali so bili kakšni sadovi? Ali smo se izboljšali na primer v spolnjevanju Božje volje? v ljubezni? v medsebojni ljubezni? […] Če je tako, se zahvalimo Bogu in naprej! Če ni, se mu zahvalimo, da smo še živi in lahko znova začnemo. In naprej! Na vsak način hočemo skupaj okušati blagor svetega potovanja!

Chiara Lubich (med telefonsko konferenco, Rocca di Papa, 3. septembra 1981)

Iz: Chiara Lubich, Pot življenja, Novi svet, Ljubljana 1999, str. 9

1Prim. Ps 83 [84],6.