trasferimento R4UV nedeljo, 8. maja 2016, se bo od 11. do 12. ure v vseh časovnih pasovih odvijala 5. svetovna štafeta, ki jo organizirajo Otroci za edinost iz Gibanja fokolarov z namenom izraziti svoje zavzemanje za ustvarjanje miru in edinosti med narodi.

Run4unity oziroma Tek za edinost je izjemen dogodek, ki povezuje otroke in najstnike vsega sveta. Ti se v 24-tih urah, vsak v svojem časovnem pasu, združijo v aktivnostih, ki imajo skupni cilj: graditi edinost človeške družine.
V programu so številni športni dogodki, majhne olimpijade: športni dnevi, ki preko igre in zabave pripomorejo k preseganju različnosti. Na več koncih bodo športnim dogodkom sledile akcije solidarnosti in pričevanja aktivnega državljanstva, predvsem tam, kjer prevladuje osamljenost, revščina ali odrinjenost na rob družbe. Na več koncih sveta so k sodelovanju pritegnili osebnosti iz področja športa in kulture, predstavnike civilne in verske oblasti.
Tek za edinost v obliki mednarodnih štafet z več kot 100.000 otroki in najstniki po svetu poteka petič: 2005, 2008, 2012 in 2015. Lani se je vključilo v prireditev 170 mest z vsega sveta.
Zlato pravilo – Glavno pravilo vsake aktivnosti bo tako imenovano “Zlato pravilo”, ki vabi, da »storimo drugim to, kar bi hoteli, da je storjeno nam«, etično načelo, ki ga najdemo v skoraj vseh kulturah in verstvih. Otroci za edinost se ga trudijo vsak dan živeti, da bi tako ustvarjali okoli sebe mir. Prepričani so namreč, da lahko s tem, ko pravilo živijo in ga širijo med druge, prispevajo – tiho, a učinkovito – k ustvarjanju bolj zedinjenega sveta in sveta miru.
Time out – Ob 12h se bodo v vseh časovnih pasovih ustavili za time-out, to je minuta molka ali molitev za mir.
Izročitev štafetne palice – S telefonskim klicem, sporočilom ali stikom preko spleta bodo “izročili štafetno palico” mestu, ki leži tik pred naslednjim časovnim pasom, kar je priložnost za izmenjavo med različnimi mesti.
Na spletu – Spletna stran www.run4unity.net je pripomoček za vidnost te svetovne prireditve: ker je povezana z družbenimi mrežami, so lahko otroci in najstniki aktivni pri ustvarjanju in širjenju dogodka.
#4Peace – Dodatna spodbuda je tudi hastag/lojtra za mir #4Peace. Mladi in otroci iz Gibanja fokolarov vabijo vse k dejanjem miru in k objavi fotografije, iz katere je razvidno, da vsaj dva z rokami oblikujeta lojtro in zraven napišeta sporočilo. Na tak način bi radi napolnili družbene mreže z dejanji bratstva.
Living Peace – Tek za edinost bo tudi sklepni del projekta Living Peace (Živeti mir), ki je nastal z namenom živeti in širiti vzgojo za mir in kulturo miru. Ta projekt danes zajema otroke, najstnike in odrasle iz več kot petsto šol in združenj v 113 državah z namenom ustvarjati “mrežo” miru v svetu; priložnost za pričevanje o skupnem zavzemanju za mir.
Teden za zedinjen svet in projekt Zedinjen svet – Tek za edinost je dogodek, vključen v Teden za zedinjen svet, ki ga organizirajo Mladi za zedinjen svet iz Gibanja fokolarov: deset dni (od 1. do 10. maja) srečanj in navezovanja stikov med osebami različnih narodnosti, verstev in kultur. Z naslovom “Link Cultures – un camino para la paz” (Povezovanje kultur – pot do miru) nameravajo povezovati vse najrazličnejše pobude za bratstvo, ki bodo hkrati potekale po vsem svetu in bodo povezovale generacije in kulture v eno samo delavnico bratstva. Osrednji dogodek bo v Quitu v Ekvadorju s temo o medkulturnosti in s prireditvijo mladih na tako imenovani “Polovici sveta”, kjer si lahko z eno nogo na severni in z drugo na južni polobli. To bodo dnevi dialoga med mladimi različnih kultur, preko dela, podelitve in skupnostnega turizma.
Tek za edinost in Teden za zedinjen svet sta vključena v projekt Zedinjen svet (www.unitedworldproject.org).