Revija Novi svet

Prve poskuse izdajanja tovrstne revije pri nas najdemo že davnega leta 1964. Zato nekaj besed namenjamo tudi njenim začetkom in razvoju.

Najprej moramo povedati, da je bil v tistih začetnih letih to le listič Beseda življenja, ki je prinašal razlago enega od stavkov iz evangelija. Porajajoči se skupnosti pa je pomenil duhovno hrano, iz katere je črpala ves mesec.

V prvih letih je imel listič 500 izvodov, nato je prerasel v revijo, ki se danes tiska v nakladi 1.400, njena vsebina pa je na kratko predstavljena na spletnih straneh.

beseda zivljenja 1984Za revijo je dolga leta odgovarjal Franc Prelc. Takole se spominja prvih let: »Misel mi je poletela v leto 1964, ko smo prejeli in z velikim veseljem prebrali ter shranili prve številke drobnega lističa, ki nam je v domačem jeziku ponudil dragoceni napitek karizme Chiare Lubich

Leta 1964 je bil listič narejen v ciklostilu, leta 1972 so revijo začeli drobno tiskati, in sicer v velikosti A 4 formata. Od leta 1974 do 1990 je bila revija tiskana v formatu A 5. Vse bolj pa se poleg temeljne duhovne misli besede življenja širi njena vsebina. Leta 1989 se Beseda življenja preimenuje v Novi svet. Leta 1991 dobi spet veliki format, revija je vedno bolj tiskana tudi v barvah, najprej le nekaj strani, danes pa je barvna v celoti.

Ko primerjamo Besedo življenja iz leta 1964 in letošnje številke, opažamo ogromno razliko, a le na zunaj! V vsakem stavku vsebine je ista moč, novost, polnost karizme. V semenu je bilo namreč takrat kakor danes Božje življenje.

Tako pri nas kot v svetu je bila revija vedno ob bralcih in za bralce, da bi jih obveščala o dogajanju v svetu, o ekumenizmu, kulturi, umetnosti, gledališču, koncertih, vse v “perspektivi edinosti”, in da bi jim približala od znotraj duhovnost in izkušnjo Gibanja fokolarov. Že od začetka 50. let se je revija razširila na vse zemljepisne širine: danes je po svetu 37 izdaj v 22 jezikih.

Založba Novi svet

Leta 1964 se je založba Novi svet (čeprav še ne s tem imenom) s knjigo Doživetja dozivetja-1prvič predstavila slovenski javnosti. Od takrat do danes želimo prispevati k njenem cilju: graditvi nove civilizacije, civilizacije ljubezni, ki temelji na edinosti človeške družine. Na začetku je Novi svet utrjeval založniški program bolj na verskem in duhovnem področju. V 40 letih svojega delovanja se je prilagajal in poskušal odgovarjati na izzive in potrebe sodobnega časa.

V svetu deluje 26 podobnih založb, na vseh petih celinah. Skupaj izdajo 300 naslovov letno. Že od samih začetkov je skupina dobila mednarodno razsežnost. V svet si prizadeva prinašati vrednote, ki jih poudarja Gibanje fokolarov. Prispeva k uresničitvi vesoljnega bratstva, usmerja pozornost na vse, kar pomaga človeštvu na poti do bolj zedinjenega sveta.

Revija Edinost in karizme

edinost in karizme-naslov 02-11

Revija Edinost in karizme obravnava različna duhovna vprašanja v povezanosti z življenjem Cerkve. Že naslov revije nakazuje dva glavna poudarka: vsebina je obravnavana z vidika edinosti in pospešuje edinost; veliko vprašanj obravnava posvečeno življenje, torej različne karizme. Revija je v glavnem prevod ali povzetek mednarodne revije Unità e Carismi. Izide štirikrat na leto, članke pa pišejo večinoma redovniki, ki so povezani z Gibanjem fokolarov – Marijinim delom. Namenjeni so vsem, ki jih zanimajo obravnavana vprašanja.