Loppiano_21. maja se je z 42. shodom več kot 2500 mladih v Loppianu blizu Firenc uradno odprlo leto Genfesta. Gre za svetovno manifestacijo, ki bo konec avgusta potekala v Budimpešti. Pripravlja ga na tisoče Mladih za zedinjen svet iz Gibanja fokolarov, ki jih vodi ena sama želja: vesoljno bratstvo. Naslov Genfesta bo: Let’s bridge – Gradimo mostove.

Pričevanje z življenjem

V času, zaznamovanem s krizami vseh vrst, ki pod vprašaj postavljajo svetovno gospodarstvo in način življenja, gotovost glede sedanjosti in prihodnosti, Mladi za zedinjen svet vabijo vse, ki bi želeli z njimi prispevati k spremembi sveta, da bi se usmeril k bratstvu na vseh področjih. Z včerajšnjim srečanjem mladih v Loppianu – mestecu Gibanja Fokolarov blizu Firenc – so začeli leto Genfesta, ki bo potekal konec avgusta v Budimpešti. Več Rafael iz Brazilije: »Na Genfestu bomo izpostavili vse stvari, ki jih delamo, da bi prišli do zedinjenega sveta. Mostove želimo graditi preko dialoga z verstvi, kulturami, med bogatimi in revnimi, dialoga, ki je odprt vsem. Ne moremo stati križem rok: vsak dan smo poklicani ljubiti, dati življenje za druge. Zdi se mi, da kot kristjan lahko dam takšen zgled svetu. Kristus je namreč dal življenje zame in želim z veseljem pričevati za Vstalega Kristusa brez mnogih besed, samo z življenjem«.

Trenutek Boga

Chiara Lubich je že leta 1975 tako zapisala: »Radi bi, da Genfest ne bi bil trenutek, ki mine. Ostati mora. Da pa bi ostal, mora biti trenutek Boga. Vsak dan molimo za ta trenutek Boga, da bi ostal v naši zgodovini kot popolni zgled edinosti«.
Pobudnik dogodka je namreč Gibanje fokolarov, s katerim je Chiara Lubich začela v Trentu leta 1943. Razširjeno je v 194 državah, zanj je značilno, da se oblikuje kot majhen narod ljudi različnih verstev, kultur in družbenih stanov.
Njegova karizma je karizma edinosti: uresničevati danes načrt vesoljnega bratstva, ki ga je Jezus sam prinesel na zemljo in za katerega je prosil Očeta: »Da bi bili vsi eno«. Gibanje se v ta namen zavzema na vseh področjih družbenega, ekonomskega, političnega in kulturnega življenja.

Po vsem svetu za vesoljno bratstvo

Mladi za zedinjen svet so danes razširjeni v vseh državah sveta, pripadajo različnim cerkvam in verstvom, med njimi pa so tudi neverujoči. Preko mednarodnih pobud, javnih manifestacij in mnogih solidarnostnih akcij poskušajo dati svoj prispevek za zedinjen svet.

Tudi v Sloveniji

Na Genfest bo šlo tudi več avtobusov mladih iz Slovenije, ki se že vse leto pripravljajo na ta velik dogodek. S konkretnimi akcijami, kot je na primer nabiranje oljk in dobrodelni plesi, so zbirali denar, poleg tega pa so tudi obiskovali župnije in skupine mladih, kjer so predstavili ta velik projekt.
In kaj sicer počnejo? Takole so nam pripovedovali: »Osnove gradimo na mesečnih srečanjih, kjer poglabljamo duhovne teme, življenjska vprašanja, gostujemo slovenske in tuje sogovornike z več izkušnjami, skratka poskušamo na teoretični ravni postaviti moralne in etične gradnike našega življenja. Ker pa vemo, da v krščanstvu govorjenje brez dejanj nima teže, poskušamo teoretično prtljago prenesti v svet in biti tam Njegovi sodelavci. Vsako leto izvedemo nekaj »projektov«. Jesen se začne s tednom za zedinjen svet, ko se zavemo širine našega mednarodnega gibanja, saj skupaj z ostalimi mladimi s celega sveta pripravimo različne akcije, s katerimi želimo idejo edinosti ponesti med bližnje. Kako? Konkretno, z mišicami . Želimo sodelovati in pomagati v konkretnih situacijah: druženje s skupinami mladih različnih narodov, denarna pomoč žrtvam tsunamija v Aziji in potresa v Posočju, obisk družine, ki so jo prizadele poplave v Sloveniji … Z italijansko skupino Mladih za zedinjen svet smo na primer pripravili manifestacijo ob vstopu Slovenije v EU, v Ljubljani smo nekoč za sv. Miklavža obiskali center za brezdomce, za pusta gremo skoraj vsako leto na pediatrično kliniko ali v dom za ostarele. Vsako leto januarja damo svoj prispevek v tednu za edinost kristjanov. Evangeličanski prijatelji se že vnaprej veselijo našega petja pri ekumenskem bogoslužju, ravno tako smo tudi mi zelo veseli njihovega obiska in obiska pravoslavne skupine pri katoliški maši. Naslednja tradicionalna akcija je nabiranje oljčnih vejic, ki nikakor ni nadležno opravljanje kmečkih nalog, ampak prijetno druženje na primorskem zraku, kjer ob petju in kitari narežemo nekaj tisoč oljčnih vejic za veliko slovenskih župnij. Ker se mladi radi podimo tudi za žogo, zadnja leta organiziramo tudi športna srečanja, kjer v košarki, odbojki, nogometu, balinanju, badmintonu in še marsičem, veljajo posebna pravila sports4peace.
Veliko je bilo povedanega, a ni dovolj le govoriti. Mladi za zedinjen svet se zavedamo, da je treba začeti pri sebi, tako kot pravi zlato pravilo: »stori drugemu, kar želiš, da je storjeno tebi«. Trudimo se, da bi bili pravi prinašalci edinosti v svet, da bi se tako uresničilo vesoljno bratstvo.
V zavesti tega izredno visokega ideala, ki smo si ga zastavili, se ne zanašamo preveč na lastne moči in na svoje dejavnosti, ampak zaupamo v tistega, ki lahko naredi vse, ker je vsemogočen. Čeprav je vse to, kar počnemo in gradimo majhno in potrebno izboljšav, ni videti nesorazmerno s ciljem. Ko »delamo« za edinost, vsaka dejavnost postane zelo dragocena in daje temelje zedinjenemu svetu.«

Zgodovina Genfesta

1973
Loppiano blizu Firenc
Prvi genfest – 8.000 mladih iz vse Evrope s programskim naslovom: “Človek sveta onkraj vseh pregrad”.
1975
Športna palača Eur v Rimu
“Edinost je mogoča”. 20.000 mladih, prvič s petih celin, Pavel VI. jih je sprejel in blagoslovil, vzkliknil je: »Nastaja novi svet!«
1980
Stadion Flaminio v Rimu
sredi hladne vojne se je na genfestu zbralo 40.000 mladih.
Očrtal se je njihov namen: “Za zedinjen svet”.
Športna palača Eur v Rimu
1985
Ključni trenutek: je krst gibanja Mladih za zedinjen svet. Naslov: “Veliko poti za zedinjen svet”.
Dogodka se je prek telefonske povezave udeležilo več tisoč mladih iz Amerike in Avstralije.
Genfest Events
1987
V 40 državah na petih celinah se je 120.000 mladih zbralo na nacionalnih genfestih, da bi pogledali na »needinost lastne dežele in začeti s konkretnimi in natančnimi akcijami”.
Športna palača Eur v Rimu
1990
“Zedinjen svet: ideal, ki postaja zgodovina”: porušen je bil zid med Vzhodom in Zahodom, zaradi česar se je zdelo, da je čas edinosti bližji. V športni palači Eur so bili končno tudi mladi iz vzhodne Evrope, saj se je porušil berlinski zid.
Sprejel jih tisti, ki je k temu prispeval: Janez Pavel II.
Prek satelita je bilo mogoče spremljati genfest na vseh koncih sveta.
Genfest Events
1993
130.000 mladih se je srečalo na 56 nacionalnih genfestih v znamenju edinosti narodov.
1995
Športna palača Eur v Rimu
“Pokažimo zedinjeni svet”. Medijsko zelo odmevno:
4 sateliti, 55 nacionalnih televizij, 350 lokalnih televizij
je prenašalo sporočilo genfesta milijonom ljudi, prvi neposredni internetni prenos. Začetek Tedna za zedinjen svet.
2000
Stadion Flaminio v Rimu
Genfest je bil vključen v Svetovni dan mladih.
2012
Športna dvorana v Budimpešti
pripravlja se “let’s bridge”.