Trento val miru2500 otrok se je udeležilo XI. dogodka “Trento, mesto miru”.

Zgodovina Trenta – rojstnega kraja Chiare Lubich – ne pozablja na hudo bombardiranje 13. maja 1944, ki je uničilo življenja, hiše in ideale. Na isti dan 70 let kasneje je mesto priča “bombardiranju z dejanji ljubezni”. Tako so povedali nekateri navzoči otroci. video o kocki

Mesec maj je. Trg pred stolnico v Trentu, ki je kot zelo velika dnevna soba, polna fresk, je sprejel tudi letos več kot 2500 otrok iz prvih razredov šol 23 ustanov v mestu. Pridružili so se jim učenci iz višjih razredov osnovne šole in dijaki, učitelji, starši, stari starši, predstavniki ustanov, župan in več občinskih svetnikov.

Ta dogodek se je vključil v zgodovino zadnjih enajstih let mesta. Pridružijo se vse šole in na tisoč načinov pripovedujejo, kako so se čez leto trudili živeti stavke s kocke ljubezni in kako so uspeli biti “akterji miru”. Program se je odvijal okoli teme “spopad”: kako ga obvladati, se spoprijeti z njim in ga rešiti. Ganljiv je bil trenutek za time out, minuta tišine in molitve, med katero se spominjajo držav, v katerih vladajo spopadi, posebej na približno 300 ugrabljenih učenk iz Nigerije. Po dolgi minuti ob zvenu stolnih zvonov, ki so zvonili poldne, je trg znova zaživel.

Praznik je potekal na lep sončen dan. Mesto je preplavil nekakšen val miru s tisoči sporočili in pripovedi o “dejanjih ljubezni”, napisanih in razdeljenih mimoidočim, trgovcem, turistom. Z več sto risbami so obarvali ulico Bellenzani, glavno arterijo v zgodovinskem centru. Tudi tokrat so bili v ospredju otroci, navdušeni in prepričani, da “se mir začenja pri meni”.

Časopis L’Adige je na prvi strani nosil naslov: Trg so preplavili nosilci miru. In dnevnik Trentino: »Kako lepa injekcija upanja ob pogledu na več tisoč otrok v kapah in majicah vseh barv, kakor živa mavrica, ki enoglasno kliče: “mir”«. Tudi nacionalna in druge televizije, radio in časopisi so govorili o tem upanju.

Praznik “Trento, mesto miru” se odvija ob koncu leta vzgoje za vrednote, ki poteka po šolah v mestu. V to vzgojo je pritegnjenih približno sto učiteljev različnih stopenj šolanja, ti se mesečno srečujejo ob “mizi miru”.

Pobuda se je začela pred enajstimi leti s tretjim razredom otrok, njihovo učiteljico in kocko ljubezni, ki so jo vsak dan metali, da bi živeli stavek s ploskev. Nastal je časopisek Tuttopace, s katerim so pripovedovali drugim otrokom o svojih dejanjih za mir, risali, pisali pesmi. Danes je vključen v občinski časopis, ki prihaja v vse hiše vseh družin v Trentu. Potem so skupaj s tedanjim županom Albertom Pacherjem uredili “gredico miru”, v katere sredi je kocka ljubezni, da bi lahko mimoidoči “opazovali in se učili”.

Danes je s tem povezan projekt “Trento, mesto za vzgojo”, v katerega je vključenih sedem ustanov mesta, ki imajo vrtce, vse razrede osnovne šole, srednje šole in še deželne šole, s katerimi so povezane šole iz drugih mest. Skupaj z otroki in učitelji tudi družine spremljajo svoj vzgojni proces. In z njimi področje, na katerem delujejo, občinska in deželna uprava, druge ustanove in združenja.