V dialogu za dobrobit planeta: to je bila spodbuda za program Green Care, dogodek, organiziran na pobudo večpolarnega dialoga, ki je potekal v Belgiji od 25. do 29. oktobra 2023.

Ekologija je tema, ki je vse bolj zanimiva v svetovnem merilu, vse bolj priteguje zanimanje mnogih. Papež Frančišek v svoji okrožnici Hvaljen, moj Gospod poudarja, da je treba nujno obravnavati okoljska vprašanja. Kljub pozivom ostaja kruta realnost: zelo malo je vidnih izboljšav. Kaj manjka v naših skupnih prizadevanjih in kaj lahko še storimo za zaščito našega planeta? Da bi poiskali odgovore na ta vprašanja in našli načine za skupno delovanje, se je raznolika skupina 50 ljudi iz več kot 13 različnih držav od 25. do 29. oktobra 2023 zbrala v Centru Eenheid v Rotselaarju v Belgiji na štiridnevnem “transformativnem” dogodku. Njihovo poslanstvo: sodelovati v dialogu, pridobivati znanje in izmenjavati izkušnje za izboljšanje skrbi za naš planet.

Dogodek, ki ga je organizirala pobuda Multipolarni dialog, ki združuje državljane iz vzhodne in zahodne Evrope v metodologiji, ki temelji na praksi “zaveze ljubezni”, na kateri je mogoče priti do prostora zaupanja. Dogodek je ponudil bogato mešanico predavanj, govorov, dialogov in dobrih praks ter ustvaril dinamičen prostor za izmenjavo izkušenj in znanja. Udeleženci so se obvezali za spodbuden dialog o različnih temah, kot so trajnostni razvoj, biotska raznovrstnost, integralna ekologija in zmanjšanje hrupa. Poleg teh pogovorov so imeli udeleženci priložnost podeliti svoje izkušnje, kot so pobude, kot so šolski in skupnostni vrtovi, “Greening Africa Together”, “Grüne Dach Impulse”, in sodelovali na delavnicah.

Poleg tega je dogodek popestrila prisotnost uglednih strokovnjakov, ki so obogatili pogovore. Udeleženci so lahko prišli do celovitega razumevanja izzivov in rešitev. Dr. Helmut Maurer, strokovnjak za okoljska vprašanja, je v intervjuju, osredotočenem na izvajanje zelenega dogovora, delil dragocene poglede in osvetlil praktične ukrepe, potrebne za reševanje okoljskih vprašanj. Lorna Gold, predsednica gibanja Laudato Si’ in izvršna direktorica podjetja FaithInvest, je na dogodek prinesla svoje bogate izkušnje ter navdihnila udeležence s svojo modrostjo in vizijo.

Pobuda z več projekti

Dogodek ni bil le osamljeno srečanje, temveč ključni sestavni del širše pobude Projekt DialogUE. Splošni cilj te pobude je dejavno vključevanje državljanov. Ponuja jim platformo, da lahko izrazijo svoje skrbi in zamisli. V okviru tega poslanstva je imel dogodek jasen namen: olajšati pomenljiv dialog in oblikovati predloge, ki bodo predloženi Evropski uniji. Za dosego tega cilja so imeli udeleženci edinstveno priložnost obiskati institucije EU ter se seznaniti s postopki in potmi, po katerih bi lahko posredovali svoje predloge in zahteve.

Projekt DialogUE je usklajen z zavezo Gibanja fokolarov, da prisluhne kriku zemlje in se odzove na njene potrebe. Ta zaveza je zajeta v Ecoplanu – deklaraciji Gibanja fokolarov za integralno ekologijo -, ki je bil predstavljen na dogodku in izraža pot k bolj trajnostni in zavestni prihodnosti integralne ekologije.

Povezovanje za spremembe

Poleg dragocenega pridobljenega znanja in izmenjanih izkušenj so ti štirje dnevi na udeležence pustili globok vtis. Bili so več kot le udeleženci; postali so del globalne skupnosti s skupno skrbjo za dobrobit našega planeta. Občutek povezanosti, dialoga in skupnega namena je bil otipljiv, saj so se posamezniki iz različnih okolij in držav združili, da bi odgovorili na klic Zemlje.

Anna Waibel, ena od gonilnih sil projekta Šolski vrtovi v Avstriji, je povedala: »Resnično je bilo lepo videti, da moja šola ni edina, ki skuša nekaj spremeniti, ampak da si tega želijo tudi drugi. Opazila sem, da nič ne deluje brez skupnosti in brez skupnega delovanja.« Anny Hesius, koordinatorica večpolarnega dialoga iz Belgije, je dobro povzela skupne občutke: »Predlog je bil, da se odpremo drug drugemu, da si prisluhnemo in izmenjamo znanje, zaradi česar smo postali bolj ozaveščeni, močnejši, bolj odgovorni in odločni. Postali smo prava družina. Zagovorniki miru in pravičnosti, ljubezni do prebivalcev Zemlje in našega skupnega doma.«

V štirih dneh udeleženci niso le razširili svojega ekološkega znanja, temveč so našli tudi smisel odločenosti in skupnost ter odšli z obnovljeno voljo za sodelovanje in doseganje pomembnih sprememb na svetovni ravni.

Ana Clara Young