Zavest, da lahko evangelij, živet v luči skupnostne duhovnosti, kakršno predlaga Chiara Lubich, konkretno odgovarja na družbene izzive povsod po svetu, kliče može in žene dobre volje, da se daljnosežno in strokovno spoprijemajo s problemi današnje družbe, da bi zdravili rane in osvetljevali možnosti posameznikov in skupnosti.

trento-200x150Po drugih strani pa duhovna razsežnost ni bila v življenju Gibanja nikoli ločena od družbene, saj je že leta 1943 Chiara sama sanjala, da bo »rešila socialni problem mesta Trenta« in je s tem namenom s svojimi prvimi tovarišicami hodila po mestu ter zdravila materialne in duhovne rane ljudi, ki so se rešili pred bombami, tolažila tiste, ki so ostali sami. Številne izkušnje, vedno živete ob izrednem posegu Božje previdnosti.
Namen Novega človeštva, družbenega izraza Gibanja fokolarov, je pomagati ljudem, da bi v svojem vsakodnevnem prizadevanju udejanjali evangeljsko revolucijo, ki naj prodre v strukture, jih prenovi in tako vzbuja upanje, zaupanje in kaže pozitivno smer.
To gibanje je nastalo leta 1968, njegovi glavni animatorji in podporniki so “Božji volontarji”: žene in možje, ki si v prvi vrsti prizadevajo uresničevati evangeljske besede na področjih družbe, kulture, gospodarstva in politike s tem, da ponujajo jasne odgovore na izzive sodobne družbe.
Novo človeštvo je stopilo v javno življenje leta 1983 – danes je zrelo in razvejano – s prireditvijo v športni palači Eur v Rimu, ki se je je udeležilo več kot 15 tisoč ljudi s petih celin. Ko je Chiara predstavila Janezu Pavlu II. sadove ideala edinosti v družbenem delovanju, je tako opisala udeležence: to so ljudje, ki hočejo »s svojim življenjem pričati svetu, ki jih obkroža, in pokazati z jasnostjo dejstev izjemen vpliv evangelija tudi na bolj zemeljski izraz življenja posameznika in družbe: torej prispevek, ki ga lahko daje Božja beseda v praksi za gradnjo zemeljskega mesta«.
V gibanju Novega človeštva so ljudje vseh verskih prepričanj in stanov, ki hočejo sodelovati pri vlivanju duše v sodobno družbo in tako prispevajo k prenovi ljudi in struktur. Prav zaradi prispevka, ki ga evangelij daje »za ustvarjanje civilnega sožitja s tem, da ga oživlja in spreminja z duhom edinosti na vseh področjih«, kakor je zapisano v 4. členu pravilnika, ljudje v tem gibanju, nadaljuje člen, prepoznavajo v vseh ranah in ločitvah družbe krik Jezusove zapuščenosti in zaupajo v obljubo, ki jo je sam dal: “Kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi”, zato delujejo zedinjeni in z ljubeznijo odgovarjajo na njegov krik. Prizadevajo si za medsebojnost vse do edinosti, z idejami in dejanji prispevajo k prenovi odnosov, okolij in struktur vse do vpliva na politične in zakonske vidike. Njihova„ustanovna listina” je spev Magnifikat in svoje delovanje zaupajo Mariji, Kraljici narodov.

Novo človeštvo, piše v 3. členu, »je razdeljeno po “svetovih”, svet-v-barvahki predstavljajo celoto različnih področij družbenega življenja z vsemi v to vključenimi ljudmi in različnimi poklici, ki delujejo v njih«. Kot primer: v svet zdravstva so vključeni zdravniki, medicinski tehniki in bolniki; v svet šolstva učitelji, profesorji in starši in tako naprej za vsa druga področja od politike do gospodarstva, od prava do umetnosti.

Ena od zadnjih razvojnih stopenj zadeva posebej mestno okolje. To je projekt Mesto, s katerim se odpira pot obširnega dialoga znotraj družbe z združenji, raznimi oblikami prostovoljstva in z ustanovami, in to z najrazličnejšimi socialnimi, kulturnimi in političnimi pobudami.
To je torej prava delavnica bratstva, znotraj katere lahko odkrivamo lepoto skupnega premišljevanja in delovanja za skupni projekt, ko se pogumno spoprijemamo z velikimi vprašanji človeštva, kot je spoštovanje človeka v vseh življenjskih obdobjih, življenja in okolja, a tudi miru, pravičnosti z namenom, da bi bil svet bolj prijeten za življenje in lepši.
Projekt Mesto: http://www.glocalcity.org
Kdor želi izvedeti kaj več o tem projektu, je tu zgoraj spletni naslov, strani lahko berete v italijanskem, angleškem, nemškem, portugalskem in španskem jeziku.

Vir: www.focolare.org