Pariz Skupaj za EvropoOd 7. do 9. novembra je v francoski prestolnici potekalo srečanje gibanj in skupnosti, ki oživljajo aktivnosti pobude Skupaj za Evropo. “Da” solidarnosti z reveži in s priseljenci: letos so poglabljali to točko.

 

125 odgovornih za 46 gibanj in skupnosti različnih Cerkva in 13 evropskih držav: od Rusije do Portugalske, Danske, Slovenije. Srečanje je bilo priložnost za izmenjavo skupnih izkušenj in načrtov za prihodnost.
Letos so vzeli na muho eno od programskih točk sklepne poslanice iz Stuttgarta 2007. Te točke so znane kot “Sedem da” in od tedaj pomenijo vodilo za delovanje pobude Skupaj za Evropo: “Da solidarnosti z reveži in s priseljenci, ki so blizu, in s tistimi, ki so daleč, saj so naši bratje in naše sestre. Od naših vlad in Evropske unije zahtevamo, da odločno delajo za reveže in za razvoj manj razvitih držav, posebej Afrike”.
Zavzemati se za to je aktualno tudi zaradi nedavnih dramatičnih dogodkov v Sredozemlju, kjer so pokazali konkretno solidarnost številnih meščanov, kar je spodbudilo nacionalne in evropske ustanove, da naredijo korak naprej do bolj bratskega sveta.
Več prispevkov je pokazalo, kako te skupnosti in gibanja povezuje zavzemanje do in z nabolj potrebnimi. To niso samo solidarnostne geste, ampak prijateljstvo in bratstvo. Jean Vanier, ustanovitelj Skupnosti Barka, je podelil svojo izkušnjo. Začel je s temi besedami: “Jezus pravi: “Božje kraljestvo je kot svadba”, a vsi so preveč zasedeni in kralj, ki jih je poslal, pošlje svoje delavce, naj poiščejo pohabljene in kruljave na uličnih križiščih – in prav to sem se trudil živeti v svojem življenju.” Jean Vanier se posebej posveča mentalnim bolnikom, ki so “najbolj tlačeno ljudstvo”. Oni so me spremenili, videl sem, da je Božje kraljestvo njihovo.” Danes je 140 skupnosti, ekumenskih in medverskih, v katerih živijo skupaj “krhki in močni”.
Med pariškim srečanjem so molitve katoličanov, evangeličanov in pravoslavnih Rusov z zanje značilnim zborom poudarjale različnost izrazov vere.
“Prijatelji” Skupaj za Evropo so pregledali pot, ki jo označujejo veliki dogodki Stuttgarta 2004, 2007 in Bruslja 2012. Eli Folonari iz Gibanja fokolarov je povedala: “Ob spominu na izraz Chiare Lubich “partitura je zapisana vnebesih” smo v medsebojnem poslušanju razumeli, da je najbolj dragocena izkušnja te skupne hoje globoko občestvo, ki se je ustvarilo med gibanji različnih Cerkva. In prav to skupno pričevanje kristjanov je pripeljalo do pobud na političnem in socialnem področju, kar Evropa danes potrebuje, da bi svet veroval.”
Načrti za naprej? “Predvidevamo, da bi leta 2016,” pove Eli Folonari, “pripravili kongres, ki bo verjetno potekal v enem od nemških mest, da bi pokazali na pot občestva, opravljeno do zdaj.”
Maja 2014 se bo orientacijski odbor srečal v Nemčiji v mestu Dillingen, kjer bo prejel evropsko nagrado sv. Ulriha za 2014, saj je bila tokrat podeljena projektu “Skupaj za Evropo”.
Menjavanje krajev, kjer se srečujejo “prijatelji” projekta Skupaj za Evropo, je priložnost za poglobitev medsebojnega spoznavanja. Tokrat so se srečali v kapeli podzemne postaje v Montparnassu, kjer deluje Skupnost svetega Egidija; tam so skupaj molili in spoznali njihovo delovanje v središču Pariza; spoznali so skupnost Emmanuel in sedež Acer-Mjo (Krščanska akcija ruskih študentov – gibanje pravoslavne mladine), kjer jih je sprejel mladi predsednik Cyrille Sollogoub.
Pripravila Gabri Fallacara