CH2260-AmbienteSpregovorili bomo o kongresu “Občestvo in pravosodje” in ob rob COP21 v Parizu s pričevanji treh strokovnjakov. Za okolje ni alternative na globalni ravni: ali izbljšanje ali uničenje okolja. Nove spodbude za vsakodnevno osebno delovanje. video  v nadaljevanju prevod v slovenščino

Spiker: Na globalni ravni ni izjem: ali izboljšanje ali uničenje okolja.
»Žalostno in katastrofično bi bilo, če bi prevladali nad skupnim dobrim zasebni interesi«: tako je povedal papež Frančišek v Nairobiju in opozoril ekonomske velesile in bogatejše države. Oči so uprte v mednarodno konferenco o podnebnih spremembah.
Simone Borg, malteška ambasadorka na konferenci v Parizu (angleško): Pariz je zgodovinski trenutek, ker se srečuje 192 držav z namenom pripraviti dogovor, o katerem so dolgo razpravljali in s katerim bo svet imel možnost za prihodnost. Ta dogovor zagotavlja ukrepe za stabilizacijo temperature planeta.
Veliko je odvisno od dobre volje in od tega, da gledamo drug na drugega v luči bratstva. Če ne bomo mislili na prihodnje rodove, če bogatejše države ne bodo mislile na bolj ranljive, kakor velja za majhne otoke v Pacifiku, afriške države, ki trpijo sušo, ne bo storjeno nič, če ne bodo imeli dobre volje in duha bratstva.
Spiker: Prav tema “Okolje in pravice med odgovornostjo in udeleženostjo” je bila osrednjega pomena na kongresu, o njej je govorilo 230 sodnikov in pooblaščencev, gozdnih delavcev, okoljskih inženirjev, profesorjev prava s štirih celin.
Za ekološko škodo meje niso zaščita. Vsi nosimo odgovornost do vseh. Okolje postaja vprašanje pravičnosti, pravice vseh do pitne vode, do neonesnaženega okolja. Raznolikost prispevkov govori o okolju kot o pravni dobrini z ekonomsko vrednostjo, a tudi duhovno in estetsko v odnosu do človeka med sedanjostjo in prihodnostjo.
Socorro Guedes Moura – sodni iz Manausa, Brazilija: (portugalsko): Amazonka je največja reka po pretoku vode in ima največji deževni gozd na svetu. Vsi jo imajo za pljuča človeštva. Pred nekaj dnevi je bil tam velik oblak, ki je povzročil veliko preglavic prebivalcem prestolnice, vsi smo imeli dihalne težave in to se je zgodilo zaradi pretiranega izsekavanja gozda v sosednji državi. Kot sodnik se ne trudim samo preprečevati take aktivnosti, ampak tudi ljudi ozaveščati o tem. Naši mladi se trudijo in čistijo reke in tako pokažejo celotnemu prebivalstvu, da moramo za to skrbeti vsi.
Luca Fiorani, Nacionalna agencija za energijo in trajnostni razvoj – Italija: Človekove zmožnosti za dobro ne more uničiti noben sistem. Zato človek lahko uspe. Ko spreminjamo življenjski slog, vplivamo na velike ekonomske sile, na velike politične sile. Če izberem proizvod, ki bolj spoštuje naravo, čeprav stane malo več, prisilim multinacionalke, da proizvajajo izdelek, ki bolj spoštuje naravo. To je način glasovanja na ekonomskem področju.
Prav gotovo se moramo truditi vplivati na osebnosti, ki sprejemajo velike odločitve o prihodnosti človeštva.
John Mundell je član Eco-One, ekološke iniciative Gibanja, si je izmislil “kocko zemlje”. Vsak dan vrže kocko in naredi nekaj, kar je v sozvočju s tisto ploskvijo. Čas je “zdaj”. Ne čakajmo, ne klepetajmo, ampak danes naredimo nekaj za okolje.