20170412-a-283x182“Kristus je naše upanje!” Tako bi lahko naslovili voščilo predsednice Gibanja fokolarov.

Ko se danes prižigajo nova vojna žarišča na različnih koncih sveta in se zdi, da tragedije vseh vrst na moč ogrožajo pričakovanja miru, hočemo še bolj potrjevati našo vero v človeka-Boga, ki je umrl in vstal za vse ljudi in da bi pripeljal svet do njegove dopolnitve v edinosti.
On je naše upanje in naše veselje.
Osebno in v imenu Gibanja fokolarov voščim vsakemu, da bi se duh Vstalega vsak dan rodil in znova rodil v nas in med nami, kakor je Jezus obljubil: »Kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi« (Mt 18,20). Bodimo zato zedinjeni v njegovem imenu, to je v njegovi ljubezni in jo širimo med ljudmi in narodi.
Veselo veliko noč vsem!
Maria Voce