Chiara4V teh posebnih dnevih, ko se spominjamo vseh, ki so odšli od tod, objavljamo meditacijo Chiare Lubich, v kateri nam spregovori o pomenu življenja na zemlji.

 

Svetniki so velikani, ki svojo veličino vidijo v Gospodu in zato kot Božji otroci zaigrajo za Boga vse, kar imajo.

Dajejo, ne da bi zahtevali vračilo.

Dajejo življenje, dušo, veselje, sleherno zemeljsko vez, sleherno bogastvo.
Svobodni in sami, zagnani v neskončnost, čakajo, da jih ljubezen pripelje v večna kraljestva; toda že v tem življenju čutijo, da jim srce napolnjuje ljubezen, resnična ljubezen, sama ljubezen, ki nasičuje in tolaži s tisto ljubeznijo, ki prebije trepalnice duše in daruje nove solze.
O, nihče ne ve, kdo je svetnik.
Dajal je in zdaj prejema; in nenehen tok se preliva med nebom in zemljo, povezuje zemljo z nebom in prinaša iz brezen redko opojnost, nebeški življenjski sok, ki se ne ustavlja pri svetniku, ampak prehaja na utrujene, na smrtnike, na slepe in hrome v duši ter vdira in namaka, dviga, privlači in rešuje.
Če hočeš vedeti, kaj je ljubezen, vprašaj svetnika.

Vir: www.centrochiaralubich.org