COBETU-aNa zaključku prvega mednarodnega srečanja odgovornih v Gibanju fokolarov za varovanje pravic mladoletnih sta predsednica Maria Voce in sopredsednik Jesús Morán vsem članom Gibanja napisala pismo, v katerem potrjujeta prizadevanje Gibanja fokolarov na tem področju.

 

„Vse vas vabimo, da se z veliko odgovornostjo zavzamete za tako pomemben cilj, kot je spodbujanje koristi in varovanje pravic mladoletnih.« To so besede predsednice Maria Voce in sopredsednika Jesúsa Morána v pismu, ki sta ga 27. marca poslala vsem članom Gibanja fokolarov ob koncu prvega mednarodnega srečanja odgovornih za zaščito mladoletnih.

Srečanje, ki je potekalo v Castelgandolfu od 14. do 17. marca letos in se ga je udeležilo 162 oseb iz 38 držav, iz vseh petih kontinentov, je bilo priložnost za pregled našega prizadevanja na področju zaščite koristi in varovanja pravic mladoletnih v dolgoletnem delu z mladimi, ki je bilo od vedno prisotno v Gibanju, kar dokazujejo številne vzgojne in formativne aktivnosti, iniciative in projekti po celem svetu za vsa obdobja odraščanja.

Smernice in komisije za varovanje pravic mladoletnih

V aprilu 2014 je Gibanje izdelalo „Smernice za zaščito koristi in varovanja pravic mladoletnih”, naslednje leto je nastala „Centralna Komisija za spodbujanje zaščite koristi in varovanja pravic mladoletnih” (CO.BE.TU). Po svetu so se ustanovile lokalne komisije ali pa poiskali strokovni lokalni referenti. Njihova naloga je “varovanje ter vzpodbujanje aktivnosti ozaveščanja in formacije članov Gibanja, na poseben način tistih, ki delajo z mladoletnimi”.

Komisije imajo za nalogo tudi zbiranje prijav domnevnih zlorab in vodenje postopka notranjega preverjanja. Maria Voce in Jesus Moran nam pojasnjujeta, da je v teh letih prispelo okoli dvajset takšnih domnev in dodajata: „Z globoko žalostjo moramo priznati, da so se celo v naši veliki družini Fokolarov potrdili nekateri slučaji zlorabe mladoletnih, ki so jih povzročili člani Gibanja Fokolarov ali pa osebe, ki so se udeleževale manifestacij v organizaciji Gibanja.

V veliki večini so to dogodki iz preteklosti (tudi izpred več kot 20 let), žal pa so nekateri tudi iz bližnje preteklosti. Vključeni so bili tudi posvečeni člani.”

Ustanavljanje Centralne Komisije in lokalnih komisij, zatrjujeta z veliko hvaležnostjo predsednica in sopredsednik, ni pripomoglo samo k poročanju o domnevnih zlorabah, temveč tudi k »razumevanju«, kako zagotoviti pravico žrtvam, kako spremljati nje in njihove družine, ter kakšne notranje ukrepe sprejeti do storilcev zlorab, seveda poleg sodne poti, kot jo predvidevajo zakoni posameznih držav.”

Ničelna toleranca

Maria Voce in Jesús Morán v pismu potrjujeta smer “ničelne tolerance” Gibanja fokolarov do vsake oblike nasilja, zlorab, trpinčenja, ustrahovanja, ki se izvaja neposredno ali preko spleta, za vsako osebe, s posebnim poudarkom na mladoletnikih in ranljivih skupinah odraslih. “To pomeni”, pojasnjujeta, “da je treba prijaviti vsak sum zlorabe ali nasilja lokalnim komisijam ali Centralni komisiji. Mišljenje, da o primerih zlorab ne bi poročali za dobro našega Gibanja, da bi se izognili škandalu ali da bi zaščitili dober ugled nekoga, predstavlja pravo skušnjavo.”

 

Še posebej dodajata, da “vsak posamezni primer zlorabe pomeni hkrati globoko katarzo (očiščevanje) za Gibanje. Sprejmimo ga s ponižnostjo in z globokim sočutjem do tistih, ki so, morda celo zaradi pomanjkanja pozornosti, utrpeli neopisljive travme.”

 

“To je globalna zaveza, ki ni omejena le na člane Gibanja fokolarov,” navajata v zaključku pisma Maria Voce in Jesús Morán, “ki naj bi se vedno bolj razširila na vse človeštvo. Ne moremo ne čutiti krika bolečine vseh otrok in mladoletnih po svetu. (…) Del našega poklica je, da jim gremo nasproti. Zato se moramo kot prvi zavzemati za zaščito najšibkejših povsod tam, kjer so žrtve kakršne koli oblike nasilja ali zlorabe.”