RC1-300x260Piješ kavo in popravljaš: protikrizna zamisel z Nizozemske. Projekt se je začel razvijati pred tremi leti in spodbuja izmenjavo znanj.

Dovolj z »uporabi in odvrzi«! Tudi ekonomska kriza zahteva od nas, da najdemo alternativne rešitve za pretirano porabništvo.

Vemo, da je dobro za okolje reciklirati, je pa tudi edini način, da bi rešili probleme, vezane na prenapolnjena in nezadostna smetišča.

Eden redkih pozitivnih vidikov v krizi je povečanje solidarnosti med državljani, kar je v nasprotju s prevladujočo kulturo porabništva. Tako so na Nizozemskem nastali prvi “repair cafè”, lokali, v katerih je možno popravljati zastonj razne predmete, in to ob skodelici kave ali čaja.

Repair cafeVsak lahko prinese polomljen predmet ali aparat, ki ne dela več, in strokovnjak, ki daje na razpolago svojo strokovnost za rešitev problema, je tam. Pručka, ki ni stabilna, bralnik CD-jev stereo aparata, ki ne dela več, ali stara ura, ki ni več točna. Dovolj je to odnesti v “repair cafè”. Na Nizozemskem je kakih štirideset centrov za prvo pomoč s svetovalnico.

To so trgovine, kjer ponudijo kavo , kulturna združenja ali sedeži fundacij, namenjeni vsem. V njih zastonj ali s prostovoljnimi prispevki prostovoljci z znanjem in drugi, za katere je to konjiček v stilu naredi sam (do it yourself  ), pomagajo popravljati polomljene predmete različnih vrst ob skodelici kave ali čaja ali celo sladici.

Projekt se je začel pred tremi leti in spodbuja izmenjavo znanj. To je dobra priložnost za kratek pogovor z ljudmi iste četrti ali soseske, ki se srečujejo v teh prostorih. Kdor namreč prinese tja predmet v popravilo, ne pusti predmeta tam in odide. Ravno nasprotno, pomaga, se uči, se pogovarja in odide zadovoljen, ker je preživel čas in se še česa naučil.

Namen ni v tem, da bi nadomestili strokovnjake posameznih sektorjev ali bili konkurenca servisom. Ravno obratno: hočejo jih podpirati s širitvijo kulture nadaljnje uporabe.

V Italiji je nekaj podobnega, tako imenovana popravljalnica koles, kjer kolesa zastonj popravijo ali pa ljudje prinesejo še uporabne dele koles, ki bi lahko prišli prav komu drugemu.
In pri nas?

(s spletnega dnevnika In stile sobrio – Skromni slog Aurelio Molè)