»Spreobrnite se in verujte evangeliju!« 1
Mr 1,15

otroci, najmlajši

 

Tako se začenja v Markovem evangeliju Jezusovo oznanilo svetu, njegovo odrešenjsko sporočilo: »Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in verujte evangeliju!«

Z Jezusovim prihodom se začenja nova doba, doba milosti in odrešenja. Njegove prve besede so vabilo, da sprejmemo veliko novost, sámo resničnost Božjega kraljestva, ki je dosegljivo vsem, ki je blizu vsakemu človeku.

In takoj nakaže pot: da se spreobrnemo in verujemo evangeliju, to pomeni, da korenito spremenimo življenje in sprejmemo – v Jezusu – besedo, s katero se Bog po njem obrača na človeštvo vseh časov.

To dvoje gre skupaj: spreobrnjenje in vera. Ni enega brez drugega, ampak eno in drugo izvira iz stika z živo besedo, iz navzočnosti Jezusa, ki tudi danes ponavlja množicam:

»Spreobrnite se in verujte evangeliju!«

Božja beseda, ki jo sprejmemo in živimo, popolnoma spremeni miselnost (=spreobrnjenje). V srca vseh: Evropejcev, Azijcev, Avstralcev, Američanov in Afričanov, vliva Kristusova čustva, pred okoliščinami, posamezniki in družbo.

Toda kako more evangelij povzročiti čudež globokega spreobrnjenja, novein razsvetljene vere? Skrivnost je v Jezusovih besedah. To niso preproste spodbude, predlogi, navodila, smernice, ukazi ali zapovedi. V Jezusovi besedi govori, nam govori Jezus sam. Njegove besede so on sam, Jezus sam.

Tako ga srečamo v besedi. Ko sprejmemo besedo v svoje srce, kakor on hoče, da jo sprejmemo (to je pripravljeni, da jo v življenju uresničimo), smo eno z njim in on se rodi ali raste v nas. Zato torej vsak od nas lahko sprejme in mora sprejeti Jezusovo takó nujno in zahtevno vabilo.

»Spreobrnite se in verujte evangeliju!«

Morda se bodo komu zdele besede evangelija previsoke in pretežavne, preveč oddaljene od načina življenja sveta in od splošno razširjenega mišljenja. V skušnjavi bo, da bi se zaprl, jih ne poslušal in izgubil pogum. Toda vse to se zgodi, če misli, da mora sam prestavljati goro svoje nejevere. V resnici bi zadoščalo, če bi se trudil živeti tudi samo eno besedo iz evangelija, ker bi našel vnjej nepričakovano pomoč, enkratno moč, luč za svoje korake (prim. Ps 118,105). Ker je namreč tista beseda Božja navzočnost, nas obhajanje z njo osvobaja, očiščuje, spreobrača, prinaša tolažbo, veselje in daje modrost.

»Spreobrnite se in verujte evangeliju!«

Kolikokrat na dan nas lahko ta beseda razsvetli! Vsakokrat, ko trčimo ob svojo slabotnost ali slabotnost drugih, vsakokrat, ko se nam zdi hoja za Jezusom nemogoča ali nesmiselna, vsakokrat, ko nas težave skušajo premagati, nam lahko ta beseda da krila, je lahko sveži zrak,spodbuda, da začnemo znova.

Zadoščalo bo majhno, hitro “spreobrnjenje” smeri, da izidemo iz zaprtosti v svoj jaz in se odpremo Bogu. Tako bomo izkusili drugačno, resnično življenje.

Če bomo potem lahko podelili to izkušnjo s kakšnim prijateljem, ki je prav tako vzel evangelij za zakonik življenja, bomo videli, kako bo vzklila ali ponovno zacvetela okoli nas krščanska skupnost.

Kajti Božja beseda, ki jo živimo in posredujemo drugim, povzroča tudi ta čudež: poraja vidno skupnost, ki postane kvas in sol družbe in priča za Kristusa v vsakem kotičku sveta.

Chiara Lubich