»Če ste torej vstali s Kristusom, iščite to, kar je zgoraj, kjer je Kristus, sedeč na Božji desnici.«
(Kol 3,1)

Pričujmo za vrednote

 

Vsako leto od 18. do 25. januarja obhajamo na veliko koncih sveta teden molitve za edinost kristjanov, drugje imajo to molitev v času binkošti.
Geslo za teden molitve 2012 je vzeto iz Pavlovega pisma Korinčanom: »Vsi pa bomo spremenjeni zaradi zmage našega Gospoda Jezusa Kristusa« (prim. 1 Kor 15,51-58).
Kot besedo življenja predlagamo razlago Chiare Lubich za Kol 3,1, saj se nam zdi, da je povezana z izbranim besedilom.

»Če ste torej vstali s Kristusom, iščite to, kar je zgoraj, kjer je Kristus, sedeč na Božji desnici.«
(Kol 3,1)

 

»Če ste torej vstali s Kristusom, iščite to, kar je zgoraj, kjer je Kristus, sedeč na Božji desnici.«
Sveti Pavel naslavlja te besede skupnosti v Kolosah. Povedo nam, da obstaja svet, v katerem kraljujejo prava ljubezen, polno občestvo, pravičnost, mir, svetost, veselje; svet, kamor ne moreta vstopiti greh in pokvarjenost; svet, kjer popolno izpolnjujejo Očetovo voljo. To je svet, kateremu pripada Kristus. Ta svet nam je na stežaj odprl s svojim vstajenjem, ko je šel skoz bridko preizkušnjo trpljenja.

»Če ste torej vstali s Kristusom, iščite to, kar je zgoraj, kjer je Kristus, sedeč na Božji desnici.«
V ta Kristusov svet, pravi sveti Pavel, nismo samo poklicani, temveč mu že pripadamo. Vera nam pravi, da smo po krstu vključeni v Kristusa in zato deležni njegovega življenja, njegovih darov, njegove dediščine, njegove zmage nad smrtjo in nad silami zla: z njim smo namreč vstali.
Toda temu Kristusovemu svetu še ne pripadamo v polnosti in nezastrto, predvsem pa ne trajno in dokončno, kot to velja za svete duše, ki so že dosegle cilj. Dokler živimo na tej zemlji, smo izpostavljeni tisočerim nevarnostim, težavam in skušnjavam, zaradi katerih lahko začnemo omahovati, ki lahko ovirajo naše potovanje ali ga celo usmerijo proti napačnim ciljem.

»Če ste torej vstali s Kristusom, iščite to, kar je zgoraj, kjer je Kristus, sedeč na Božji desnici.«
Tako razumemo apostolovo spodbudo: »Iščite to, kar je zgoraj.« Trudite se, da izidete iz tega sveta, ne telesno, temveč duhovno; odrecite se pravilom in strastem tega sveta, da vas bodo v vsaki okoliščini vodile Jezusove misli in njegova čustva. »To, kar je zgoraj,« namreč označuje postavo, ki je od zgoraj, postavo nebeškega kraljestva, ki jo je Jezus prinesel na zemljo in hoče, da jo uresničujemo takoj zdaj.

»Če ste torej vstali s Kristusom, iščite to, kar je zgoraj, kjer je Kristus, sedeč na Božji desnici.«
Kako naj torej živimo to besedo življenja? Spodbuja nas, naj ne bomo zadovoljni s povprečnim življenjem, v katerem je polovičarstvo in nenačelno popuščanje, temveč naj ga z Božjo milostjo usklajujemo s Kristusovo postavo.
Spodbuja nas, naj živimo vrednote, ki jih je na zemljo prinesel Jezus, in zanje vneto pričujemo v svojem okolju: to so duh sloge in miru, služenja bratom, duh razumevanja in odpuščanja, poštenosti, pravičnosti, poštenega opravljanja svojega dela, duh zvestobe, čistosti, spoštovanja življenja itd.
Kakor vidimo, je program širok kakor življenje. Toda da ne bo vse skupaj ostalo nedoločeno, uresničujmo ta mesec tisto Jezusovo postavo, ki nekako povzema vse druge: glejmo v vsakem bratu Kristusa in mu služimo. Ali ne bomo na koncu svojega življenja odgovarjali prav o tem?
Chiara Lubich