Razmere v Afriškem rogu so še zmeraj obupne, saj več kot 12 milijonom ljudi grozi smrt zaradi lakote, žeje in pomanjkanja. Vzrok za to je suša, ki je prizadela to območje. Nedavno smo objavili novico o zamisli, da bi se odpovedali obroku in denar namenili za te ljudi. Iz Kenije so pisali, kako jim je to uspelo.

»Solidarnost naših prijateljev je bila velika: od avgusta do zdaj smo nabrali več kot 52.000 evrov. Hvala vsem!

Ocenili smo konkretne možnosti za pomoč z našimi območnimi sodelavci in se odločili, da bomo prvo pomoč usmerili na sever Kenije, posebej v škofiji Maralal in Lodwar.

Obe škofiji sta v provinci Rift Valley, ena v Samburu in druga v Turkani, kjer živita istoimenski narodnostni skupnosti. Ukvarjajo se skoraj izključno s pastirstvom in zdaj so prisiljeni deliti pašnike in vodo, ker obojega ni dovolj za vse. Zaradi suše je več spopadov med različnimi etničnimi skupinami. Ker se pastirji in njihove družine selijo, otroci opuščajo šolanje. Šole se praznijo, viša pa se odstotek podhranjenih, ki je bil že pred nekaj meseci višji od 20 %.
V škofijo Lodwar poleg tega prihaja na tisoče beguncev iz južnega Sudana in Somalije, kjer se je oskrba s hrano še poslabšala zaradi izrednih družbeno-političnih razmer.
Glavne potrebe so v prvi vrsti preskrba s hrano in pridobivanje vode.
Kenijska Karitas deli posode za shranjevanje vode in sredstva za pripravljanje pitne vode, v teku pa so tudi infrastrukturni posegi (vodnjaki in vodovodi) ter pomoč za živinorejce.
V Keniji je po vladnih podatkih prizadetih tri milijone ljudi, pet milijonov drsi v take razmere. Da bi izboljšali te razmere, je nastalo več pobud. Največja je, kakor so nam razložili naši sodelavci iz Kenije, tako imenovana Kenyans4Kenyans. Njihova glavna naloga je preskrbeti z vodo in hrano ljudi in tudi popraviti, razvijati in razširjati obstoječo infrastrukturo ter si prizadevati za razvoj kmetijstva. Pomemben dogodek je bil dobrodelni koncert v parku Uhuru v Nairobiju, pri katerem so sodelovali največji kenijski umetniki. To je bila priložnost, da so se ljudje zavedli, da je mogoče delati skupaj kot državljani in pomagati ljudem v potrebi.«
Vir: www.focolare.org